วางแผนการใช้สื่อออนไลน์ Mood&tone Content และ Online Strategy

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษา customer journey ของกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตาม customer journey กำหนด mood&Tone กำหนดรูปแบบ content ด้วยการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าอยากทราบ และ สิ่งที่เราอยากที่จะสื่อสารให้ ปรับให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าและใช้เป็นcontent ในการสื่อสาร วางแผนสื่อออนไลน์กำหนดงบประมาณวิธีการ ความถี่

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วางแผนการใช้สื่อออนไลน์ Mood&tone Content และ Online Strategy
  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดความต้องการ
  • 2. ทำใบเสนอราคาพร้อมหัวข้อในการทำแผนเสนอ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

การวางกลยุทธ์การตลาด เขียนแผนการตลาด บทวิเคราะห์ customer journey Media and advertising plan ในทุกช่องทาง offline และ online mood&tone รูปแบบ content

ฟรีแลนซ์
ถิรัตถ์
ถิรัตถ์

ที่ปรึกษาและวิทยากร พัฒนาธุรกิจ การตลาดออนไลน์แบบครบวงจร จากอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นที่ปรึกษางานโครงการท่อส่งกาซของบริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และเป็นเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัดมหาชน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน