บริการแปลงานทุก​ประเภท​/งานด่วน [ TH-EN | EN-TH]

แปลงานทุกรูปแบบ อาทิเช่น - บทความทั่วไป - บทคัดย่อ - งานวิจัย - Resume, cover letter, email - คู่มือการใช้งาน - เอกสารทางราชการ : ใบเกิด, ใบเปลี่ยนชื่อ - เอกสารสัญญาต่างๆ -ข่าว -นิทาน, นิยาย, วรรณกรรมต่างๆ -บทละคร, บทสัมภาษณ์ - อื่นๆ >> ลูกค้าสามารถให้ฟรีแลนซ์ทดลองแปลก่อนได้ เพื่อการตัดสินใจในการว่าจ้าง >> ความเร็วในการแปลขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และจำนวนงานที่ฟรีแลนซ์มีอยู่ในขณะนั้น >> ส่งงานตรงเวลาแน่นอน หากงานไหนที่ประเมินดูแล้วว่าไม่สามารถทำให้เสร็จได้ตามที่กำหนด จะไม่รับงานตั้งแต่ต้น >> ฟรีแลนซ์ยินดีแก้ไขงานให้ฟรีจนกว่าจะถูกต้อง หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากตัวของฟรีเลนซ์เอง เช่น ใช้คำผิด สะกดไม่ถูกต้อง หรือผิดไวยากรณ์ >> ขออนุญาตไม่รับงานที่เป็นการบ้าน หรือ assignment ต่างๆ เนื่องจากไม่ต้องการสนับสนุนการทุจริต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการแปลงานทุก​ประเภท​/งานด่วน [ TH-EN | EN-TH]

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์งานต้นฉบับ เพื่อให้ฟรีแลนซ์ประเมินราคา และระยะเวลา
  • 2. เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น ฟรีแลนซ์จะเริ่มงานตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้
แพ็กเกจ
แปลงานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

🔺แปลงานทั่วไป ที่ไม่มีคำศัพท์เฉพาะ เรทราคา 300 บาท ต่อ 1 หน้า A4 Angsana new 16 ไฟล์เอกสาร.doc, .docx,. pdf *หากแปลหลายหน้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ

แปลงานเฉพาะด้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลงานที่เน้นคำศัพท์เฉพาะ เช่น ด้านกฎหมาย วิศวกรรม การแพทย์ เรทราคา 300 บาท ต่อ 1 หน้า A4 Angsana new 16 ไฟล์เอกสาร.doc, .docx,. pdf *หากแปลหลายหน้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ

แปลงานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

🔺งานทั่วไป ราคา 350 บาท ต่อ1 หน้า A4 Angsana new 16 ไฟล์เอกสาร.doc, .docx,. pdf ​ 🔺งานเฉพาะทางที่เน้นศัพท์เฉพาะ​ ราคา 400 บาท ต่อ 1หน้า A4 Angsana new 16 ไฟล์เอกสาร.doc, .docx,. pdf

ฟรีแลนซ์
Sanma

บริการแปล [ EN - TH / TH - EN ] >> ฟรีแลนซ์จบเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง ทักษะการเขียน และแปลอยู่ในระดับดี มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียน และแปลมากว่า 2 ปี สามารถแปลงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนทั่วไป และงานเขียนเฉพาะทาง เช่น ด้านสังคมศาตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ และอื่นๆ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน