รับผลิตงานเขียนบทความทุกประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์ บทวิจารณ์ คำโฆษณา และนักเขียนเงา (online/offline)

รับผลิตงานเขียนคุณภาพทุกประเภท - รับบรีฟรายละเอียดจากลูกค้า วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารไปถึง - ช่วยคิดประเด็น และ key point ของเนื้อหา และนำเสนอต่อลูกค้า - ส่ง draft แรกให้ลูกค้าพิจารณา และ Feedback สามารถแก้ไขงาน 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน โดยเป็นการแก้ไขภายใต้โครงสร้างเนื้อหาเดิมเท่านั้น *บทความทุกรูปแบบมีจำนวนคำตั้งแต่ 500 - 800 คำ โดยมีค่าบริการ 500 บาท/ ชิ้นงาน (พร้อมภาพประกอบบทความ 2-3 ภาพ ฟรี) หากมีจำนวนบทความมากกว่า 10 บทความขึ้นไป ค่าบริการอยู่ที่ 400 บาท/ชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับผลิตงานเขียนบทความทุกประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์ บทวิจารณ์ คำโฆษณา และนักเขียนเงา (online/offline)

  • 1. รับบรีฟรายละเอียดจากลูกค้า วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารไปถึง
  • 2. ช่วยคิดประเด็น และ key point ของเนื้อหา และนำเสนอต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวน 1 บทความ บทความทุกรูปแบบมีจำนวนคำตั้งแต่ 500 - 800 คำ โดยมีค่าบริการ 500 บาท/ ชิ้นงาน (พร้อมภาพประกอบบทความ 2-3 ภาพ ฟรี) ส่งไฟล์เป็น .DOC และ .PDF เท่านั้น ระยะเวลาในการทำงาน 3 วันสำหรับการส่งงานครั้งแรก การแก้ไขชิ้นงาน: 1. จะต้องมีการแก้ไขภายใต้โครงสร้างเนื้อหาเดิมเท่านั้น (แก้ไขได้ 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน โดยสามารถแจ้งปรับแก้ไขครั้งแรกภายใน 1 สัปดาห์) หากมีจำนวนบทความมากกว่า 10 บทความขึ้นไป ค่าบริการอยู่ที่ 400 บาท/ชิ้นงาน

Package A (10 บทความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

จำนวน 10 บทความ บทความทุกรูปแบบมีจำนวนคำตั้งแต่ 500 - 800 คำ (พร้อมภาพประกอบบทความ 2-3 ภาพ ฟรี) ส่งไฟล์เป็น .DOC และ .PDF เท่านั้น ระยะเวลาในการทำงาน 3 วันสำหรับการส่งงานครั้งแรก / ชิ้น การแก้ไขชิ้นงาน: 1. จะต้องมีการแก้ไขภายใต้โครงสร้างเนื้อหาเดิมเท่านั้น (แก้ไขได้ 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน โดยสามารถแจ้งปรับแก้ไขครั้งแรกภายใน 1 สัปดาห์)

ฟรีแลนซ์
Thanatcha

อดีตนักข่าวสายต่างประเทศประจำสำนักข่าวในประเทศไทย ที่ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด มีประสบการณ์ด้านการคิดประเด็น รักงานเขียนทุกสไตล์ ทั้งงานข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ทั้งสื่อหลักและออนไลน์ รวมถึงงานแปล และชอบหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน