รับสอนและให้คำปรึกษาในการพัฒนา Low-code Development บน Power Platform

0

ประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Low-code Platform มากกว่า 5 ปี ทั้งมุม Developer, Technical Consultant, System Analyst, Business Analyst มีความชำนาญในการใช้งาน Service ต่างๆบน Microsoft Cloud เป็นอย่างดี สามารถสอนตั้งแต่ Basic - Advance มีตัวอย่าง Use Case ในการสอน การันตีด้วย Certificate ของ Microsoft - Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - Programming in C# - Developing ASP.NET MVC Web Applications - MCSA: Web Applications - Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI - Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel - MCSA: BI Reporting - Azure Developer Associate - Azure DevOps Engineer Expert - Power Platform Fundamentals - Power Platform App Maker Associate - Power Platform Functional Consultant Associate - Power Platform Solution Architect Expert ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Metro Systems Corporation Public Company Limited ในตำแหน่ง Full – Stack Developer

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนและให้คำปรึกษาในการพัฒนา Low-code Development บน Power Platform

  • 1. Overview Power Platform
  • 2. Show Use Case
แพ็กเกจ
Standard฿ 5,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 Session / Session ละ 3 Hr. ผ่าน Microsoft Team / Zoom / Google Meet (วันเสาร์หรืออาทิตย์) เนิ้อหาที่สอน มีดังนี้ - Overview Power Platform - Working with Power Apps - Working with Power Automate - Working with Power BI - Store Data in SharePoint Online - Power Platform Adoption - Q&A


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Profesional฿ 11,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

2 Session / Session ละ 3 Hr. ผ่าน Microsoft Team / Zoom / Google Meet (วันเสาร์หรืออาทิตย์) 1. Session Overview / Get Requirement / Design 2. Session hand-on จากตัวอย่างที่คุยกัน เนิ้อหาที่สอน มีดังนี้ - Overview Power Platform - Working with Power Apps - Working with Power Automate - Working with Power BI - Store Data in SharePoint Online - Power Platform Adoption - Q&A *** ตัวอย่างเค้าโครงแอพพลิเคชั่น / Workflow / Report ที่ลูกค้าต้องการ 1 ตัวอย่าง พร้อมคู่มือการใช้งาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Premium฿ 22,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

4 Session / Session ละ 3 Hr. ผ่าน Microsoft Team / Zoom / Google Meet (วันเสาร์หรืออาทิตย์) 1. Session Overview / Get Requirement / Design 2. Session hand-on จากตัวอย่างที่คุยกัน 3. Skill Transfer เนิ้อหาที่สอน มีดังนี้ - Overview Power Platform - Working with Power Apps - Working with Power Automate - Working with Power BI - Store Data in SharePoint Online - Power Platform Adoption - Q&A *** แอพพลิเคชั่น / Workflow / Report ที่ลูกค้าต้องการ 1-2 ตัวอย่าง พร้อมคู่มือการใช้งาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!