รับปรึกษาปัญหาภาษี และระบบบัญชี รับทำบัญชีและภาษี หลากหลายธุรกิจ

-ให้ข้อมูลภาษีด้านธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบเช่น ร้านค้าออนไลน์ ซื้อมา-ขายไป ฯลฯ -ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) -จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภ.พ.30) , ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 -จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน -จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน -ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม -ให้คำแนะนำด้านบัญชีภาษีเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากรให้ถูกต้องและเหมาะสม -ให้คำแนะนำด้านระบบบัญชีและการจัดทำเอกสารเบื้องต้นในการบันทึกบัญชี -จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน​

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาปัญหาภาษี และระบบบัญชี รับทำบัญชีและภาษี หลากหลายธุรกิจ

  • 1. แจ้งยืนยันวันนัดรับเอกสารทาง อีเมล / line / โทรนัดหมาย พร้อมแจ้งวันนัดรับทางอีเมล
  • 2. บันทึกรายการจากเอกสารที่ได้รับมา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 30 ชุด) -นำส่งภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1 3 53 54 ภ.พ. 30 36 -ปิดงบยื่นภาษีรายครึ่งปี และรายปี ภ.ง.ด.50 51 ส่งสรรพากร กระทรวงพาณิชย์

ฟรีแลนซ์
เกริกพล

เบื่อไหม ที่ต้องมาคอยระวังกรมสรรพากร เบื่อไหม ที่ต้องมาห่วงเรื่องเอกสาร เบื่อไหม กับการที่ไม่รู้อะไรเรื่องภาษี ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ไม่ยาก เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะธุรกิจซื้อมา-ขายไป ขายของออนไลน์​ หรือจะธุรกิจผลิต สนใจทักมาได้

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน