งานแปลคุณภาพ : ไทย เป็น Eng & Eng เป็น ไทย

แปลเอกสารทั่วไป เน้นงานแปลคุณภาพ ถูกต้องในการใช้ภาษา อ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากผู้แปลจบการศึกษาด้านการแปลมาโดยตรง พร้อมทั้งมีความรู้ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เนื่องจากจบการศึกษา MBA และรัฐศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานแปลคุณภาพ : ไทย เป็น Eng & Eng เป็น ไทย

  • 1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อทราบถึงรายละเอียดงาน และยืนยันราคาต่อหนึ่งหน้าในการแปล และจำนวนวันที่จะแปลให้เสร็จเรียบร้อย
  • 2. เมื่อลูกค้าตกลงให้แปลจึงขอเนื้อหาที่จะแปล
แพ็กเกจ
ราคาตามจำนวนหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 450 บาท ราคาแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 350 บาท

ราคาเหมารวม 5 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จำนวนหน้าที่จะแปลตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไป ราคาแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 400 บาท ราคาแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 300 บาท

ฟรีแลนซ์
Ronakarn

ผมจบการศึกษารัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ MBA ธรรมศาสตร์และปริญญาโทการแปล ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การแปลที่หลากหลายทั้งด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ รายงานการประชุม แปลงานทั้งไทยเป็น อังกฤษและอังกฤษเป็นไทย จากที่กล่าวมาทำให้ผมสามารถจะแปลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการแปลครับ

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน