รับทำBOQ ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ถอดแบบคิดปริมาณ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำBOQ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบประมาณราคาที่ทำงานกับ บริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น - ทำแบบฟอร์มประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบเอกชน / ราชการ / ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) - ราคาวัสุUpdate เป็นราคาปัจจุบัน ขอบเขตงาน : - งานสถาปัตยกรรม - งานวิศวกรรมโครงสร้าง - งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล) ระยะเวลาในการทำงาน : เวลาในการทำงาน ปกติ 3-10วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน (งานด่วนตามตกลง) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : - แบบฟอร์มประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบเอกชน/ราชการ/รูปแบบตามที่ต้องการ ในรูปแบบไฟล์ pdf และ Excel ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปแก้ไขต่อได้(ในกรณีที่มีการปรับเลี่ยนสเปก/วัสดุ) - ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ภายในเวลา 30วันนับแต่วันที่ได้รับไฟล์งานจากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำBOQ ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด ระบุความต้องการ เช่น Blank BOQ ,Take Off ,BOQ และขอบเขตงานที่ชัดเจน พร้อมส่งแบบเป็นไฟล์ pdf , Autocad มีรายละเอียดครบถ้วนให้กับผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาราคาจ้างงาน
  • 2. ผู้รับจ้างเสนอราคาจ้างงานต่อผู้ว่าจ้าง พร้อมแจ้งระยะเวลาในการทำงาน (ปกติ 3-10วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน)
แพ็กเกจ
ราคาจ้างประเมิณราคาค่าก่อสร้าง/BOQ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร ราคา 2,500 บาท หมายเหตุ : BOQ ภาษาอังกฤษคิดราคาเพิ่มจากราคาภาษาไทย 30%

ราคาจ้างประเมิณราคาค่าก่อสร้าง/BOQ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 201 - 600 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 201 - 250 ตารางเมตร ราคา 3,000 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251 - 300 ตารางเมตร ราคา 3,600 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 301 - 350 ตารางเมตร ราคา 4,200 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351 - 400 ตารางเมตร ราคา 4,800 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 401 - 500 ตารางเมตร ราคา 6,000 บาท หมายเหตุ : BOQ ภาษาอังกฤษคิดราคาเพิ่มจากราคาภาษาไทย 30%

ราคาจ้างประเมิณราคาค่าก่อสร้าง/BOQ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม.ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 501 - 600 ตารางเมตร ราคา 7,200 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 - 700 ตารางเมตร ราคา 8,400 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 701 - 800 ตารางเมตร ราคา 9,600 บาท - พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 800 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาตามตกลง หมายเหตุ : BOQ ภาษาอังกฤษคิดราคาเพิ่มจากราคาภาษาไทย 30%

ฟรีแลนซ์
ทัศนัย

สวัสดีครับผมทัศนัย จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รางวัลThesis of the year2018-2019 *รับออกแบบ เขียนแบบ2D ปั้นโมเดลอาคาร3D ทำภาพPerspective และรับคิดปริมาณประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน