Animate Artwork, Graphic For Online Media, Digital Signage

นำภาพกราฟิก AW (ไฟล์ AI PSD)ของทางลูกค้ามาทำให้เคลื่อนไหว ให้กลายเป็นวีดีโอสำหรับใช้เป็นสื่อโฆษณา หรือใช้นำเสนอในช่องทางต่างๆ ทั้งโซเชี่ยลมีเดีย และจอโฆษณาที่ต้องการ โดยจะมีเสียงเอฟเฟกและเพลงประกอบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ความยาวเริ่มต้นที่ 6 วินาที ถึง 15 วินาที หมายเหตุ ลูกค้าต้องมีไฟล์กราฟิกหรือ AW มาให้ (ไฟล์ AI PSD) ดูตัวอย่างที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSeLQxhXOEvOwGXUmLPj4YhnrT3njBEe

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Animate Artwork, Graphic For Online Media, Digital Signage

  • 1. รับ AW ชิ้นงานกราฟิกไฟล์(PSD, AI) และบรีฟจากลูกค้า ว่าต้องการให้นำไปขยับ หรือทำแอนิเมทประมาณไหน ความยาวเท่าไหร่ มีเสียงประกอบอะไรบ้าง
  • 2. สรุปความต้องการของลูกค้า ระยะเวลาการดำเนินการ และประเมิณราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
แอนิเมทไฟล์กราฟิก AW ทั่วไป ความยาวไม่เกิน 30 วินาที 1 ชิ้น (ไม่รวมออกแบบกราฟิก)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ AW ของลูกค้าจะกลายเป็นวิดีโอความยาวเริ่มต้น 6 - 15 วินาที พร้อมเสียงประกอบ resolution ขนาดภาพเดียว เป็นจำนวน 1 ไฟล์ (สกุลไฟล์ MOV, MP4 อื่นๆ)

ฟรีแลนซ์
ธัชณ์เกษม

ผมจบสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทำงานมาแล้วประมาณ 5 ปี ถนัดงานแอนิเมทที่จะเปลี่ยนไฟล์กราฟิก หรือ AW ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่มีเอฟเฟก และเสียงประกอบ รวมถึงงานสร้างโมเดล ตัวละคร หรือ สิ่งของรูปแบบ 3D

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน