วางระบบบัญชีและการเงิน ทำบัญชี ยื่นภาษี

ให้คำปรึกษาและแนะนำการวางระบบควบคุมภายในบริษัท เช่น ระบบบัญชีและการเงิน ระบบขาย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น พร้อมให้คำปรึกษา รับทำบัญชี และยื่นภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางระบบบัญชีและการเงิน ทำบัญชี ยื่นภาษี

  • 1. ปรึกษาฟรี เกี่ยวกับความต้องการของผู้จ้าง
  • 2. พูดคุยนำเสนองาน และขอบเขตของงาน
แพ็กเกจ
วางระบบควบคุมภายในทุกระบบ วางระบบบัญชีและการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ขั้นตอนการทำงาน 1. ปรึกษาฟรี เกี่ยวกับความต้องการของผู้จ้าง 2. นำเสนองาน และขอบเขตของงาน 3. หากอนุมัติ ดำเนินงานตามขอบเขตงานที่ว่าจ้าง พร้อมส่งมอบงานตามกำหนด

ฟรีแลนซ์
thataya

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน การวางระบบควบคุมภายใน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี ในกิจการหลากหลายธุรกิจ ทั้งโรงงานผลิต ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจแฟชั่น ฯลฯ

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน