รับแปลงานภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฝรั่งเศส-ไทย

เอกสารทั่วไปที่ไม่ต้องรับรองการแปล -แปลบทความ (Article) - แปลงานเขียน (Essay) - แปลวารสาร (Journal) - แปลเอกสารทั่วไป - แปลเอกสารด่วน **วิธีการรับงาน** วิธีที่ 1 สามารถส่งเอกสารมาในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ MS Word®, MS Excel®, MS Powerpoint®, TXT, RTF, HTML และไฟล์อื่นๆ จากนั้นจะแปลและส่งกลับเป็นไฟล์ชนิดเดียวกับที่ได้รับมา

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาคิดตามจำนวนคำในแต่ละหน้า ในหน้าปรกติ 1 หน้าจะมีประมาณ 300 คำ ราคาขั้นต่ำ 249 บาท

ฟรีแลนซ์
Thasorn

มีประสพการณ์แปลเอกสารด้านท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถแปลเอกสาร อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ไทย รับพิมพ่์งาน เป็นล่าม

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน