ตรวจและ ร่างสัญญาต่างๆไทย-อังกฤษ

ตรวจสอบสัญญาต่างๆ รับร่างหนังสือ สัญญาไทย-อังกฤษ (TH-EN) ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืม ซื้อขาย บริการเป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจและ ร่างสัญญาต่างๆไทย-อังกฤษ

  • 1. 1. ลูกค้าต้องการรับบริการเรื่องใด
  • 2. 2. ลูกค้าส่งเนื้อหาหรือประเด็นปัญหาส่งมายังอีเมล์ของผู้ให้บริการ
แพ็กเกจ
จัดทำเอกสารสัญญา เอกสารทางกฏหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ร่างสัญญาไทย - ภาษาอังกฤษ (TH-EN) ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืม สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ทำรับรองลายมือชื่อ Notarial Service Attorney บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองฐานะนิติบุคคล หรือทำหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น เริ่มต้น 700 บาท

ตรวจสอบสัญญา หนังสือต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตรวจสอบความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ระหว่างคู่สัญญา ตรวจสอบช่องว่างของสัญญา

ปรึกษาหรือให้ความคิดเห็นทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ปรึกษาหรือให้ความคิดเห็นทางกฎหมายต่างๆ

ฟรีแลนซ์
ธันยพร

ได้รับใบอนุญาตว่าความ มีประสบการณ์ในการทำสัญญาหลายอย่างเป็นระยะเวลา 3 ปี มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน