รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS MINITAB AMOS งานวิจัย งานสอน

•ให้คำปรึกษางานวิจัย IS THESIS • รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS MINITAB AMOS G*Power สถิติพื้นฐานไปจนถึงสถิติขั้นสูง เขียนรายผลการการวิเคราะห์ • หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก G*Power • สอนวิธีการทำ อธิบายงานให้เข้าใจ ผ่าน ZOOM หรือสามารถนัดเจอได้ • รับประกันผลงาน ทำให้จนผ่าน ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน • ยินดีรับงานด่วน งานเร่ง รับประกันคุณภาพ * รับสอนวิธีการใช้โปรแกรม SPSS, AMOS MINITAB สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น Mean, Sd., Chi–square,Pearson Correlation , t-test, ANOVA, MANOVA, Regression, Logistic Regression, Experimental Research (DOE), forecasting (Time Series), PCA, Factor Analysis , Path Analysis , Structural Equation Modeling (SEM) , Process Macro ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS MINITAB AMOS งานวิจัย งานสอน

  • 1. สอบถามปรึกษา อธิบายลักษณะจุดมุ่งหมายของงาน ส่งไฟล์งานเพื่อประเมินราคา และกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
  • 2. ตกลงเสนอราคา
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

** วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS, AMOS , MINITAB และแปลผลเป็นรายงาน ** เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ .doc , pdf ,ไฟล์ data และ output ที่ได้จากการวิเคราะห์โปรกรมทางสถิติที่ลูกค้าเลือกใช้ ** ให้คำปรึกษาเพื่ออธิบายงาน วิธีการทำ เกี่ยวกับรายละเอียดของงานได้ไม่จำกัด

สอนการใช้โปรแกรม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS, AMOS และ MINITAB ตลอดจนสอนวิธีการวิจัย ***การันตีความเข้าใจพร้อมนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จริง

วิเคราะห์ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตารางและสรุปผลการวิเคราะห์

ฟรีแลนซ์
ธัณย์สุตา

ให้เราเป็นผู้ช่วยในการทำงานวิจัยของคุณให้สะดวกขึ้น เราจบการศึกษา วทม.สถิติ มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การทำงานวิจัยในด้านต่างๆ มากกว่า 10 ปี รับผิดชอบงาจนจบ พร้อมอธิบายงานและสอนเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในงานของตนเอง ให้คำปรึกษาในการทำวิจัย การเลือกใช้สถิติให้ถูกต้อง

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน