รับตรวจสอบ/สะกด/แก้ไข "คำผิด" พิสูจน์อักษรภาษาไทย

ตรวจความถูกต้องของตัวสะกด การเว้นวรรค ไวยากรณ์ คำทับศัพท์ และสำนวนต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เพราะเมื่อสื่อคำผิด ความหมายเปลี่ยน ชีวิตก็อาจเปลี่ยนได้เช่นกัน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เสมอค่ะ เพราะเคยเจอคำผิดบ่อยครั้งเวลาอ่านหนังสือ นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจสอบ/สะกด/แก้ไข "คำผิด" พิสูจน์อักษรภาษาไทย

  • 1. สอบถามรายละเอียดงานของลูกค้าและตกลงการจ้างงาน
  • 2. ลูกค้ายืนยันและชำระเงินผ่านระบบ fastwork
แพ็กเกจ
Starter
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- กระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย จำนวน 40 หน้า หน้าละ 12 บาท - ไฟล์ต้นฉบับ .doc, .docx หรืออื่นๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบคำผิด (ตามหลักเกณฑ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) - ระยะเวลา 1 วัน

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย จำนวน 100 หน้า ราคาหน้าละ 11 บาท - ไฟล์ต้นฉบับ .doc, .docx หรืออื่นๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ตามหลักเกณฑ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) - ระยะเวลา 5 วัน

Plus+
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย จำนวน 200-300 หน้า (เฉลี่ยหน้าละ 9.33 บาท) - ไฟล์ต้นฉบับ .doc, .docx หรืออื่นๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ตามหลักเกณฑ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) - ระยะเวลา ตามตกลง หรือภายใน 14 วัน

ฟรีแลนซ์
Jaruwan

เรามีความสามารถในการสื่อสารได้ดี ได้รับความไว้วางใจ มอบหมายงานให้เป็นตัวแทนบริษัท ในการพรีเซนต์ นำเสนองานด้านเว็บไซต์ รวมถึงเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทั้งด้านเว็บไซต์และการตรวจประเมินของทางราชการ คุณจึงมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน