บริการออกแบบเขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง บ้านชั้นเดียวและบ้านสองชั้น จัดทำเอกสารยื่นกู้ พร้อมรูป 3D

บริการออกแบบเขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง บ้านชั้นเดียวและบ้านสองชั้น จัดทำเอกสารยื่นกู้ พร้อม 3D Perspective พร้อมให้คำปรึกษา ขั้นตอนการก่อสร้าง การยื่นเอกสารขออนุญาต และ ขั้นตอนการยื่นเอกสารกู้ธนาคาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบเขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง บ้านชั้นเดียวและบ้านสองชั้น จัดทำเอกสารยื่นกู้ พร้อมรูป 3D

  • 1. 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดที่ดินที่จะก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ เพื่อเสนอราคางานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น
  • 2. 2.ส่งแปลนแบบร่าง(ครั้งที่1)ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการขั้นอื่นๆต่อไป
แพ็กเกจ
แบบบ้านชั้นเดียว พร้อมรูป3D Perspective พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 3 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 2.รูปประกอบ 3D 3.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ยื่นกู้ธนาคาร

แบบบ้านสองชั้น พร้อมรูป3D Perspective พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 3 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 2.รูปประกอบ 3D 3.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ยื่นกู้ธนาคาร

แบบบ้านพักอาศัย พร้อมรูป3D Perspective พื้นที่เกิน 150 ตร.ม พร้อม สถาปนิก+วิศวกร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 3 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 2.รูปประกอบ 3D 3.หนังสือรับรอง สถาปนิก 4.หนังสือรับรองวิศวกร 4.รายการคำนวณวิศวกร 5.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ยื่นกู้ธนาคาร

ฟรีแลนซ์
Thana

รับ Draft แบบเขียนแบบบ้านตามความต้องการ,รับออกแบบเขียนแบบบ้านและอาคาร,ออกแบบโครงสร้างคำนวณโครงสร้าง,รับจัดทำเอกสารปริมาณงาน(BOQ),รับเขียนแบบ 3 มิติ รูปอาคารเสมือนจริง (3D Perspective)

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน