รับเขียนโปรแกรมลงทุน หุ้น, Forex, Tfex สำหรับ MT4 MT5 cTrader

รับเขียนโปรแกรมลงทุนแบบอัตโนมัติ Expert Advisers (EA), cBots, Indicators และ Scripts สำหรับใช้งานกับโปรแกรม MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ cTrader เพื่อใช้ลงทุนอัตโนมัติในตลาด Forex, Tfex และหุ้น โดยโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษา MQL4, MQL5 และ cAlgo (C#) วิธีการสั่งเขียนโปรแกรม Expert Advisers (EA), cBots, Indicators และ Scripts 1. ผู้จ้างส่งรายละเอียดของโปรแกรมที่ต้องการจะเขียนมาเพื่อประเมินราคาค่าเขียนโปรแกรมและระยะเวลาเขียน 2. ผู้เขียนโปรแกรมเสนอราคาค่าเขียนโปรแกรมและระยะเวลาที่ใช้เขียน 3. ผู้เขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมและส่งมอบงานตามกรอบเวลา

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาค่าเขียนโปรแกรมและระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมจะประเมินตามรายละเอียดของงาน โดยจะยื่นใบเสนอราคาให้ทราบก่อนเริ่มงาน หลังส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วหากพบว่าโปรแกรมทำงานผิดปกติสามารถแจ้งผู้เขียนได้ ผู้เขียนจะดำเนินการแก้ไขให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องอยู่ในขอบเขตงานที่ส่งมาในตอนแรก

ฟรีแลนซ์
ปฐมพงศ์

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ 10 ปี ในการเขียนโปรแกรมภาษา MQL4, MQL5 และ cAlgo (C#) เพื่อสร้าง Expert Advisers (EA), cBots, Indicators และ Scripts สำหรับใช้งานกับโปรแกรม MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ cTrader เพื่อใช้ลงทุนอัตโนมัติในตลาด Forex, Tfex และหุ้น

10/2017
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
133 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน