เขียนบทคัดย่อ เขียนสรุปงานวิจัยต่างๆ

เขียนบทคัดย่อในงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือตีพิมพ์ต่างๆ อธิบายตัวแปรครบถ้วนและพอดีกับจำนวนอักษรที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทคัดย่อ เขียนสรุปงานวิจัยต่างๆ

  • 1. พูดคุยสอบถามถึงรายละเอียดงาน ตกลงรายละเอียดในการแปล และเสนอราคา
  • 2. เริ่มทำการเขียน ใช้เวลา 1-5 วัน หลังจากระบบอนุมัติ และระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียนบทความได้ทั้งรูปแบบไฟล์ word หรือ pdf ตามที่ลูกค้าต้องการ บทคัดย่อประมาน 250-300 คำ งานที่รับเขียนสามารถเขียนได้ทั้งบทความทั่วไป รวมถึงบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ฟรีแลนซ์
Thanitsara

จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ผล และเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างดี

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน