รับถอดไฟล์เสียง คลิปเสียง ไฟล์วิดีโอ

- รับถอดคลิปเสียง รับถอดไฟล์เสียง รับถอดเสียงจากไฟล์วีดีโอ ภาษาไทย ราคางานถอดเสียง - ถอดปกติ คิดนาทีละ 8 บาท (1-2 วัน) - ถอดด่วน คิดนาทีละ 12 บาท (ส่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับความยาวไม่เกิน 60 นาที) ***เสนอราคาขั้นต่ำ 500 บาทตามระบบ Fastwork *** บริการถอดเสียง - รายงานการประชุมสัมมนาทั่วไป สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) - บทสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะบุคคล เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง - บทสัมภาษณ์เพื่อประกอบงานด้านการศึกษา เช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ - บทสัมภาษณ์งานด้านการตลาด กลุ่มผู้บริโภค - บทสัมภาษณ์งานด้านบริษัทรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ไฟล์บรรยายวิทยุ โทรทัศน์ สารคดี ลักษณะงาน - ถอดเสียงแล้วพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จัดหน้าให้เรียบร้อย ตามที่ตกลงไว้ - ถอดคำต่อคำ ถอดทุกคำพูดทุกคำสนทนาอย่างละเอียด - รับรองความพึงพอใจในคุณภาพงาน ปรับแก้ไขได้จนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจค่ะ ผู้ถอดคลิปจบการศึกษา MBA ด้วยประสบการณ์การทำงานประจำภาคธุรกิจกว่า 13 ปี ครอบคลุมงาน admin, sales, customer service, document provider ทั้งบริษัทในไทยและในอเมริกา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดไฟล์เสียง คลิปเสียง ไฟล์วิดีโอ

  • 1. รับไฟล์งานจากลูกค้า
  • 2. เช็คไฟล์เสียงความคมชัด ความยาว เพื่อแจ้งระยะเวลาส่งงาน และคำนวนค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ถอดเสียงแล้วพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จัดหน้าให้เรียบร้อย ตามที่ตกลงไว้ โดยถอดคำต่อคำ ถอดทุกคำพูดทุกคำสนทนาอย่างละเอียด พร้อมตรวจคำผิดการสะกดคำต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รับรองความพึงพอใจในคุณภาพงาน ปรับแก้ไขได้จนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจค่ะ

ฟรีแลนซ์
Natchanok

เท็นค่ะ ถนัดงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ งานล่าม แปลเอกสาร ถอดคลิปเสียง ประสบการณ์ทางธุรกิจ 13 ปี 1 ปีที่อเมริกา อีก 12 ที่ไทยในบริษัท multinational ทั้งหมด วุฒิปัจจุบัน MBA ยินดีรับใช้ค่ะ

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน