Label of Ocean Chips

ออกแบบSticker ติดซองพลาสติกของผลิตภัณฑ์แคป ข้าวเกรียบปลาและกุ้ง ประเภทงานที่รับทำ ออกแบบ Logo, Sticker/Label, Packaging และ CI(Corporate Identity) ส่วนมากงานที่ได้รับทำจะเป็นแนวน่ารักอบอุ่นเป็นภาพวาด แต่สามารถทำงานได้ทุกแนวตามบรีฟของทางลูกค้านะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Label of Ocean Chips

  • 1. ส่งภาพReference ตัวอย่างงานที่ต้องการ เพื่อให้เห็นภาพที่ตรงกัน และแจ้งรายละเอียดของงานที่จะทำ เช่น สติกเกอร์แปะบนซองพลาสติก, กราฟิกบนกล่องบรรจุสินค้า
  • 2. ส่งภาพ Sketch 2 ภาพ (มือหรือโปรแกรม) เลือกเหลือ 1 ภาพ เพื่อนำไปแก้ไขต่อให้ตรงตามความต้องการ
แพ็กเกจ
Begin
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Logo 1 ชิ้น Sketchให้ดูเบื้องต้น 2 แบบ ประเภทไฟล์ AI, PDF, PNG ขนาดภาพ 300 DPI

Small Covid-19
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Logo 1 ชิ้น + Sticker 1 ชิ้น + Ads.social 1 ชิ้น Sketchให้ดูเบื้องต้น 2 แบบ (Logo และ Sticker) ประเภทไฟล์ AI, PDF, PNG และ JPG ขนาดภาพ 300 DPI

Medium Covid-19
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

Logo 1 ชิ้น + Packaging 1 ชิ้น + Ads.social 1 ชิ้น Sketchให้ดูเบื้องต้น 2 แบบ (Logo และ Sticker) ประเภทไฟล์ AI, PDF, PNG และ JPG ขนาดภาพ 300 DPI *เฉพาะรูปแบบแพคเกจมาตราฐาน

ฟรีแลนซ์
น้ำเพชร

จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL) Industrial Design เอกออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความถนัดในการใช้โปรแกรม Photoshop, AI และวาดภาพ สามารถทำงานได้หลายแนว ตามบรีฟ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน