การงานการสำรวจ ทางธรณีวิทยา (Geological report)

รับงานเขียนรายงานการสำรวจทางด้านธรณีวิทยา แหล่งแร่ หินก่อสร้าง เป็นต้น โดยเอาข้อมูลการสำรวจและผลวิเคราะการสำรวจจากผู้ว่าจ้าง มาทำรายงานและวิเคราะหาปริมาณสำรองคราวๆ Estimate geology resources reporting for geology, mineral deposit, rock resource, etc. base on customer' source data: exploration, quality analysis รายงานประกอบด้วยข้อมูล (report content) 1. ข้อมูลทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ (geological data) 2. ขอบเขตแหล่งแร่ หินก่อสร้าง การสำรวจ (boundary potential) 3. ประวัติการสำรวจ และข้อมูลการสำรวจปัจจุบัน (history exploration) 4. ผลวิเคราะห์การสำรวจ (quality analysis) 5. ปริมารณสำรองแหล่งแร่ หินก่อสร้าง (estimate resources) 6. สิ่งที่ต้องทำต่อไป (next step)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การงานการสำรวจ ทางธรณีวิทยา (Geological report)

  • 1. ปรึกษาลักษาณะงานและการเขียนรายงาน โดยให้ดูข้อมูลสำรวจและผลสำรวจเท่าทีมี เพราะใช้ในการหาปริมาณสำรองและเขียนรายงาน (discuss/consult of work with base on your data for estimate resources on the report)
  • 2. ตกลงราคางาน และเวลาทำงาน (agree work of price and timing)
แพ็กเกจ
รายงานการสำรวจและปริมาณสำรอง ไม่รวมออกภาคสนามสำรวจ (Exploration and Resources report exclude field exploration)
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ลูกค้าจะได้รายงานการสำรวจและคำนวณปริมาณสำรอง (Customer' get exploration and estimate resources) รายงานประกอบด้วยข้อมูล (report content) 1. ข้อมูลทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ (geology data) 2. ขอบเขตแหล่งแร่ หินก่อสร้าง การสำรวจ (boundary) 3. ประวัติการสำรวจ และข้อมูลการสำรวจปัจจุบัน (history exploration) 4. ผลวิเคราะห์การสำรวจ (quality) 5. ปริมารณสำรองแหล่งแร่ หินก่อสร้าง (resources) 6. สิ่งที่ต้องทำต่อไป (next step)

สำรวจธรณีวิทยา เพื่อใช้ประกอบทำรายงาน (field exploration for reporting)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ลูกค้าจะได้รายงานผลการสำรวจ วิธีการสำรวจ ความคืบหน้าการสำรวจ และผลการสำรวจ ไม่รวมค่าการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Customer' get method, progress and result of exploration with exclude sample quality analysis) *ส่วนค่าสำรวจตามพื้นที่และวิธีการสำรวจ จ่ายตามจริง* *Cost field exploration depends on the field*

ฟรีแลนซ์
ธีระวุฒิ

จบทางด้านธรณีวิทยา สามารถทำงานรายงานทางด้าน ธรณีวิทยาด้านสำรวจถ่านหิน แหล่งแร่อื่นๆ และทำข้อมุลสารสนเทศ (GIS) ด้านต่างๆ เช่นทำแผนที่ และวิเคราะห์ข้อมุลเชิงพื้นที่ ได้ด้วยครับ

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน