เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม สำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม/ข้อสอบ online (TH/EN)

- รับตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ (google form) และแบบเอกสาร - รับเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม google form และแบบเอกสาร - รับสำรวจความพึงพอใจ ,สำรวจพฤติกรรม ,สำรวจความคิดเห็น ,สำรวจความต้องการเพื่อใช้ประกอบการเปิดกิจการ ฯลฯ - รับสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยทำงาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนรักสุขภาพ บุคคลทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ***ถ้าลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม Google Form ทางเราสามารถจัดทำให้ได้ ในราคาเริ่มต้นที่ 250 บาทต่อแบบสอบถาม 1 เรื่อง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -งานเร่งงานด่วนทางเราจะคิดเพิ่ม ในราคา 3 บาท ต่อชุด ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบสอบถาม และจำนวนชุดทั้งหมดที่ต้องการ ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม สำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม/ข้อสอบ online (TH/EN)

  • 1. ลูกค้าส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินราคา
  • 2. แจ้งราคาให้แก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
คิดตามจำนวนข้อและรูปแบบของแบบสอบถาม/ชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อไม่เกิน 10 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิดราคาตามจำนวนข้อ ไม่เกิน 10 ข้อ 🔸รับงานขั้นต่ำที่ 50 ชุด 🔹ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนชุด และความยากง่ายของแบบสอบถาม

คิดตามจำนวนข้อและรูปแบบของแบบสอบถาม/ชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อ 11-30 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คิดราคาตามจำนวนข้อ ไม่เกิน 11-30 ข้อ 🔸รับงานขั้นต่ำที่ 50 ชุด 🔹ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนชุด และความยากง่ายของแบบสอบถาม

คิดตามจำนวนข้อและรูปแบบของแบบสอบถาม/ชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อ 11-30 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คิดราคาตามจำนวนข้อ ไม่เกิน 11-30 ข้อ 🔸รับงาน 100 ชุดขึ้นไป 🔹ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนชุด และความยากง่ายของแบบสอบถาม

ฟรีแลนซ์
teeratad

มีความเชี่ยวชาญในการลงสินค้าเว็บไซต์ต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรูปเพื่อเน้นสินค้าให้ดึงดูด

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน