ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO9001, GMP, GHP

Scope งาน 1. อบรมให้ความรู้พนักงาน ข้อกำหนด และอื่่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมจัดทำเอกสารคู่มือ และระเบียบปฎิบัติ กับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องตามแต่ละบริษัท 3. มีแบบฟอร์มบันทึกต่างๆให้ รวมทั้งออกแบบบันทึกให้สอดคล้องตามแต่ละบริษัท 4. สอนการบันทึกแบบฟอร์มแต่ละอัน รวมทั้งช่วยตรวจสอบการบันทึกแต่ละแบบฟอร์ม 5. เป็นไกด์ดำเนินกิจกรรมร่วมกับพนักงาน เช่น การ ประเมินความเสี่ยง, IQA, Management review เป็นต้น 6. ช่วยประสานงานกับบริษัทผู้ให้การตรวจรับรองระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO9001, GMP, GHP

  • 1. อบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
  • 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

1. เอกสารคู่มือคุณภาพ 2. เอกสารระเบียบปฎิบัติ ต่างๆ 3. แบบฟอร์มต่างๆ 4. เอกสารสนันสนุนต่างๆ 5. เอกสารการฝึกอบรม (เอกสารทั้งหมดเป็น soft file)

ฟรีแลนซ์
techathat

ที่ปรึกษามีประสบการณ์ด้านการวางระบบ ISO 9001, GMP, GHP ทั้งการอบรมให้ความรู้พนักงาน, ช่วยจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพ และระเบียบปฎิบัติต่างๆ รวมถึงช่วยออกแบบบันทึกต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละธุรกิจ

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน