AutoCAD 2D รับงานเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า ตู้control และอื่นๆ

เขียนแบบงานไฟฟ้า จากแบบร่าง แบบ Design โดยเจ้าของงานจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปริมาณงาน รายละเอียด และระยะเวลาที่ต้องการงาน ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ AutoCAD 2D รับงานเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า ตู้control และอื่นๆ

  • 1. รับแบบดราฟมือจากเจ้าของงาน
  • 2. สอบถามข้อมูล พร้อมกับประเมินราคาและระยะเวลา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- งานที่ต้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด มีขนาดและระยะให้มาแล้ว เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อแผ่น (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) - ส่งงาน ( PDF File ) Review แก้ได้สูงสุด 2 ครั้ง ในกรณีที่แก้งานทั้งหมด หรือเกิน 60% ของเนื้องาน ที่ไม่ได้อยู่ในการตกลงกันไว้ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม - งานที่ส่งมอบจะส่งมอบ รูปแบบไฟล์ .dwg , .pdf

ฟรีแลนซ์
Suparak

เราเป็นทีมที่มีใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในบทบาทของผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบงานด้านระบบไฟฟ้า จึงเข้าใจถึงปัญหา, ความต้องการของเจ้าของงาน และอิงตามมาตรฐานของ วสท.

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน