รับถอดเทปภาษาไทย

รับถอดเทปเรียน เลคเชอร์ สัมภาษณ์งาน งานบรรยายหรืออบรม ไฟล์เสียงทั่วไป ถอดเทปเสียงเพื่อทำ Subtitle ราคาเหมาความยาวไม่เกิน 1 ชม. 500 บาท หากเกิน 1 ชม. บวกเพิ่มนาทีละ 9 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปภาษาไทย

  • 1. ลูกค้าแจ้งลักษณะของเทป เช่น เทปเรียน เทปสัมภาษณ์ ฯลฯ และส่งไฟล์เสียงเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดส่งงาน เพื่อทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเหมาความยาว 1 ชม. 500 บาท หากเกิน 1 ชม. บวกเพิ่มนาทีละ 9 บาท ส่งงานไฟล์ .docx และ .pdf หากต้องการให้ส่งเข้า e-mail สามารถแจ้งได้

ฟรีแลนซ์
Suttinee

ได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มและ Export คำตอบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่า 3 ปี

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน