รับทำบัญชี และภาษี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน พร้อมยื่นภาษี ครบทุกวงจร เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี และภาษี

  • 1. 1.แจ้งรายละเอียดธุุรกิจ
  • 2. 2.ส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นแบบต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง 2.จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54 3.จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน 5.จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) 6.จัดทำและยื่น ภ.พ.36 7.บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 8.จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง 9.ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน 10.ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน 11.จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 12.จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50

ฟรีแลนซ์
Jirawat

- ประสบการณ์ทำงานบริษัท BIG 4 3 ปี - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน