รับเขียนโปรแกรม Windows App งานแก้ไขและพัฒนาต่อยอดของเดิมด้วย ภาษาc# .net SQL SERVER ,MS SQL

บริการ - รับเขียนโปรแกรม C#.NET CRYSTAL REPORT ,SQL SERVER, MS-SQL ,MS-ACCESS,CLOUD SERVER - รับแก้โค้ดที่ติดปัญหา หรืองานแก้ไขปัญหาจากคนอื่น - รับออกแบบฐานข้อมูล SQL SERVER,MS-SQL ,MS-ACCESS,CLOUD SERVER - ออกรายงานด้วย CRYSTAL REPORT,ปริ้นกระดาษต่อเนื่อง - เชื่อต่อกลับ google ได้แบบออนไลน์ ค้นหาตำแหน่งได้ด้วย ละติจุด,ลองจิจุด รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รายละเอียดงานเพิ่มเติมจากส่วนที่ลง - จำนวนหน้าที่ต้องการ - ความสามาถของโปรแกรมเพิ่มเติม - เชื่อมต่อ อุปกรณ์ PLC , เครื่องชั่ง ผ่าน Serial port (RS232)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรม Windows App งานแก้ไขและพัฒนาต่อยอดของเดิมด้วย ภาษาc# .net SQL SERVER ,MS SQL

  • 1. เก็บ requirement ที่ลูกค้าต้องการเพื่อประเมิน ราคาในการทำงาน
  • 2. ส่งราคางาน และรูปแบบโปรแกรม เพื่ออนุมัติ ในการเก็บเงิน
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.) ไฟล์ติดตั้ง exe 2.) คู่มือการใช้งาน หลังจากที่ส่งงานและจะมีการรับประกันแก้ไขในช่วงรับประกันงาน 60 วัน ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะคิดค่าใช้จ่ายในราคาตามความยากง่าย แต่ถ้าเกิดจากระบบมีปัญหาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ฟรีแลนซ์
ธวัช

ความชำนาญ windows application เขียนด้วยภาษา C#.net ,ระบบฐานข้อมูลใช้ SQL server,MS SQL ,MS ACCESS ระบบเครื่องชั่งต่างๆ เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อิทิเช่น PLC เครื่องชั่งรถบรรทุก ตามที่ลูกค้าต้องการ

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
39 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน