รับเขียนและเรียบเรียงหนังสือ E-book , Pocket book , Magazines (ภาษาไทย)

รับเขียนหนังสือเล่ม เนื้อหาคุณภาพ รับประกันความถูกต้อง มีเอกลักษณ์ และส่งตรงเวลาค่ะ มีประสบการณ์การเขียนบทความ ุ6 ปี ออกหนังสือ 3 เล่ม จบเอกภาษาไทยโดยตรง สามารถสอบถามรายละเอียด ขอดูตัวอย่างงาน หรือเสนอแนวงานที่ต้องการมาก่อนได้ค่ะ แนวหนังสือที่รับเขียน - หนังสือประวัติบุคคล - หนังสือที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ ไว้อาลัย แสดงความยินดี อำลา ฯลฯ - หนังสือสำหรับองค์กร วารสาร นิตยสาร - หนังสือให้ความรู้เฉพาะทาง - หนังสือท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ (guidebook) - หนังสืออาหาร (Cook book) กว่าจะเป็นหนังสือ 1 เล่ม - ต้องมีการสัมภาษณ์พูดคุยทำความรู้จัก เพื่อวาง Theme หรือแนวคิด ที่ต้องการนำเสนอ - สร้าง Plot เพื่อบอกว่าเรื่องราวของเราจะดำเนินไปอย่างไร - ทำ Treatment เพื่อขยายความให้มองเห็นเรื่องราวที่จะเล่าได้ชัดเจนมากขึ้น - แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ลูกค้าจะรับรู้ไปด้วยกัน ได้ปรับปรุง ได้เสนอแนวคิดที่ต้องการ จนเป็นที่พอใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนและเรียบเรียงหนังสือ E-book , Pocket book , Magazines (ภาษาไทย)

  • 1. ผู้ว่าจ้างบอกรายละเอียดงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
เล่มบาง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เนื้อหาหนังสือ 1 เล่ม ไฟล์ Word และ PDF ไม่เกิน 50 หน้า A4 เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือความหนาไม่เกิน 100 หน้าA5 (ไม่รวมภาพประกอบ)

เล่มกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

เนื้อหาหนังสือ 1 เล่ม ไฟล์ Word และ PDF ไม่เกิน 100 หน้า A4 เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือความหนาไม่เกิน 200 หน้าA5 (ไม่รวมภาพประกอบ)

เล่มใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

เนื้อหาหนังสือ 1 เล่ม ไฟล์ Word และ PDF ไม่เกิน 200 หน้า A4 เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือความหนาไม่เกิน 400 หน้าA5 (ไม่รวมภาพประกอบ)

ฟรีแลนซ์
Chitchanok

เป็นนักเขียนอิสระ Full time บางวันก็พักผ่อนในครัวทำขนมหวาน และรักการกินอาหารเป็นที่สุด

01/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน