วางแผนการตลาดออนไลน์สู้โควิด

วางแผนการตลาดออนไลน์สู้โควิด 1.ร่วมวิเคราะห์รับฟังปัญหา 2.เสนอแนวทางแก้ไขด้วยเทคนิกและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ธุรกิจแต่ละประเภท 3.ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการตลาดออนไลน์สู้โควิด

  • 1. พูดคุยสอบถามสภาพปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน
  • 2. วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทำรายงานเสนอจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ปรึกษาธุรกิจบนช่องทางออนไลน์เช่น zoom หรือ line call 1 ชั่วโมง รายงานวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 2.แนวทางการปรับปรุงแก้ไขธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ แผนงานไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

ฟรีแลนซ์
Kiattirat

ทำงานทางด้าน Digital Marketing,Content Marketing และการตลาดออนไลน์

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน