รับร่าง และ รีวิวสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ โดยทนายความที่ปรึกษากฎหมาย

รับร่าง และ รีวิวสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) โดยทนายความที่ปรึกษากฎหมาย ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี ตัวอย่างสัญญาที่รับ: สัญญาจ้าง สัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายต่างๆ สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญญาให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Licensing) ระยะเวลา : ระยะเวลาการจัดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ความยากง่าย และตามตกลง (ปกติจะนำส่งร่างฉบับแรกให้รีวิวภายใน 7-10วัน) การแก้ไข: ท่านสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญาได้ฟรี 1 ครั้ง หากมีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่าง และ รีวิวสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ โดยทนายความที่ปรึกษากฎหมาย

  • 1. รับข้อมูลจากลูกความว่าปัญหาคืออะไร จุดประสงค์อะไร เป้าหมายคืออะไร / หารือกับลูกความ และให้ความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น/ เสนอราคา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • 2. เริ่มการทำงาน และนำส่งงานตามตกลง
แพ็กเกจ
รีวิวสัญญาพื้นฐาน ภาษาไทย(ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ทนายความจะรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแก่ท่าน 2. ทนายความจะดำเนินการรีวิวสัญญาฉบับเดิมของท่าน ให้ความเห็น และคำแนะนำทางกฎหมาย พร้อมแก้ไขสัญญาดังกล่าว 3. ทนายความนำส่งสัญญาฉบับที่แก้ไขแล้วครั้งแรกให้แก่ท่านทางอีเมล ไม่เกิน 7 วันทำการ 4. ท่านจะได้รับสิทธิในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญาฟรีอีก 1 ครั้ง

ร่างสัญญาพื้นฐาน ภาษาไทย(ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ทนายความจะรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแก่ท่าน 2. ทนายความจะดำเนินการร่างสัญญา ให้ความเห็น และคำแนะนำทางกฎหมาย 3. ทนายความนำส่งร่างสัญญาฉบับทีร่างเสร็จแล้วครั้งแรกให้แก่ท่านทางอีเมล ไม่เกิน 7 วันทำการ 4. ท่านจะได้รับสิทธิในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญาฟรีอีก 2 ครั้ง

ร่างสัญญาพื้นฐาน ภาษาไทย( ไม่เกิน10 หน้ากระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. ทนายความจะรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาแก่ท่าน 2. ทนายความจะดำเนินการร่างสัญญา ให้ความเห็น และคำแนะนำทางกฎหมาย 3. ทนายความนำส่งร่างสัญญาฉบับทีร่างเสร็จแล้วครั้งแรกให้แก่ท่านทางอีเมล ไม่เกิน 10 วันทำการ 4. ท่านจะได้รับสิทธิในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญาฟรีอีก 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chonnikarn

ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ เบิร์คลีย์ (University of California, Berkeley) ปัจจุบันทำงานใน Top international law firm ประสบการณ์ทำงานกว่า 6 ปี Guest Lecturer บรรยายพิเศษด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แก่นักศึกษาที่จุฬา และศิลปากร อินเตอร์

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน