ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้หลักทางการแสดง และกายภาพ เหมาะสำหรับ - คนที่ไม่มั่นใจในตนเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น - คนที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร เมื่อต้องเจอกับคนแปลกหน้า และต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น - ผู้ที่อยากมีการสื่อสารที่ดี สร้างความสัมพันธ์ได้ทั้งกับคนรัก เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว - ผู้ที่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ เช่น หลังค่อม คอยื่น ดูไม่สมาร์ต ไม่มีแรง อยากดูมีออร่า ด้วยหลักกายภาพบำบัด - ผู้ที่อยากมี Passion มีไฟ มีเป้าหมาย และกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ - ผู้ที่ต้องการระบายปัญหา ที่ไม่สามารถเล่าให้คนรอบข้างฟังได้อย่างสบายใจ - คนที่อยากเป็นที่รักของคนรอบข้าง มีเสน่ห์ทั้งท่าทาง และการสื่อสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

  • 1. ส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว และจุดประสงค์ที่ต้องการ
  • 2. นัดหมายวัน และเวลาในการให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
1 : 1 ทดลอง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับฟังปัญหา เพิ่ม Motivation และร่วมหาทางออกให้ดีที่สุด และสามารถใช้ได้จริง อย่างเหมาะสม เป็นเวลา 1.5 ชม. - ให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์ Zoom หรือ VDO call line หรือตามที่ลูกค้าสะดวก - ให้คำปรึกษาด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร ความสัมพันธ์ การหา Passion การหาเป้าหมายในชีวิต และการสร้างความมั่นใจ - บันทึกการให้คำปรึกษา และสรุปข้อเสนอแนะให้อย่างละเอียด - อธิบาย ยกตัวอย่าง จนเห็นภาพชัดเจน ตอบทุกข้อสงสัยตลอดการให้คำปรึกษา

Pro 1: 1 Private Coaching
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- รับฟังปัญหา เพิ่ม Motivation และร่วมหาทางออกให้ดีที่สุด และสามารถใช้ได้จริง อย่างเหมาะสม ครั้งละ 1.5 ชม. - ให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์ Zoom หรือ VDO call line หรือตามที่ลูกค้าสะดวก - ให้คำปรึกษาด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร ความสัมพันธ์ การหา Passion การหาเป้าหมายในชีวิต และการสร้างความมั่นใจ - บันทึกการให้คำปรึกษา และสรุปข้อเสนอแนะให้อย่างละเอียด - อธิบาย ยกตัวอย่าง จนเห็นภาพชัดเจน ตอบทุกข้อสงสัย - ให้คำปรึกษา 4 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือน และสามารถปรึกษา พูดคุยเพิ่มเติมได้ผ่านทางแชทตลอด 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
Tanyapat

ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสาร โดยใช้หลักการแสดง และกายภาพ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน