รับลงข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ Shopee Lazada JD Central หรือ platfrom Magento และอื่นๆ

บริการรับลงสินค้า (Add Product) บนระบบสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Shopee Lazada JD Central หรือ platfrom Magento และอื่นๆ เหมาะสำหรับ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการลดเวลาในการทำงาน และสามารถเพิ่มเวลาในการ focus ส่วนต่างๆของธิระกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางเราคิดค่าบริการตามจำนวนของรหัสสินค้าของผู้ขายเป็นหลัก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ Shopee Lazada JD Central หรือ platfrom Magento และอื่นๆ

  • 1. พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ส่งข้อมูลสินค้าของท่านมาตามช่องทางที่สะดวก เช่น email, Google sheet , Google Drive เป็นต้น
  • 2. แจ้ง User/Password สำหรับการ Login เข้าระบบเพื่อให้ทางเราเข้าไปจัดการสินค้า (แนะนำให้สร้าง User ใหม่เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนอื่นๆของเว็บไซต์)
แพ็กเกจ
Fast Work
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

***เหมาะสำหรับ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการความรวดเร็วในการทำธุระกิจ รายการสินค้า 1-50 รายการ (นับจากรหัสสินค้าผู้ขาย) พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ สามารถสอบถามรายละเอียดการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและผลงานที่ออกมาจะได้ตรงกับความต้องการของ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์

Normal Work
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

***เหมาะสำหรับ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ทั่วไป รายการสินค้า 1-50 รายการ (นับจากรหัสสินค้าผู้ขาย) พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ สามารถสอบถามรายละเอียดการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและผลงานที่ออกมาจะได้ตรงกับความต้องการของ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์

Freedoms Work
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

***เหมาะสำหรับ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการลงสินค้าจำนวนมาก และทะยอยส่งมาสร้างสินค้า รายการสินค้า 1-500 รายการ (นับจากรหัสสินค้าผู้ขาย) พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ สามารถสอบถามรายละเอียดการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและผลงานที่ออกมาจะได้ตรงกับความต้องการของ พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์

ฟรีแลนซ์
ทนงศักดิ์

มุ่งเน้นการทำธุรกิจออนไลน์ หรือ Ecommerce เพื่อสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน