จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ

จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล คอย monitor การลงทุนให้ตลอด เสมือนเป็นลูกค้า private banking โดยมีกองทุนที่สามารถซื้อขายได้มากกว่า 1,300 กอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกบลจ.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ

  • 1. ทำแบบประเมินความเสี่ยง
  • 2. วิเคราะห์และออกแบบพอร์ตการลงทุน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดพอร์ตการลงทุน ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ช่วย monitor พอร์ตการลงทุน

ฟรีแลนซ์
Phanthip

ประสบการณ์และการศึกษา +จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงิน (เกียรตินิยม) +ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 11 ปี +มี CFA I, IC License (Complex 2) +อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน