รับเขียน โฆษณา สรุปรายงาน essay academic writing short story

- รับเขียน research/essay ภาษาอังกฤษ + reference (ตาม style ที่ลูกค้าต้องการ) - เขียน short story ภาษาอังกฤษ - รับหาข้อมูลทำ research ภาษาอังกฤษ - รับเขียนตีความ สรุป วิเคาระห์กราฟ ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน โฆษณา สรุปรายงาน essay academic writing short story

  • 1. ลูกค้าส่งเนื้อหาที่ประสงค์จะให้เขียนมาประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา และเริ่มงาน
แพ็กเกจ
1 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนงาน 1 หน้ากระดาษ Font 12 New Times Roman ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท อาจจะเพิ่มหรือลดตามความยาวสั้นของงานลูกค้า (งานด่วนมากเพิ่ม 20% ของราคางาน)

5 แผ่นหรือมากกว่า
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เขียนงาน 5 หน้ากระดาษ Font 12 New Times Roman ราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท อาจจะเพิ่มหรือลดตามความยาวสั้นของงานลูกค้า (งานด่วนมากเพิ่ม 20% ของราคางาน)

ฟรีแลนซ์
tanaporn

บ่มเพาะความรู้จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา ออกแบบ Multimedia Design ประสบการณ์การทำงานเริ่มจากเป็น freelance และมาเป็น Graphic Designer ให้กับบริษัทเอกชนมากกว่า 7 ปี สื่งที่ถนัดคือ Infographic และวาดภาพประกอบค่ะ สามารถทักมาสอบถามข้อมูลขอดูผลงานเพิ่มเติมได้ค่ะ

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน