รับจัดทำแผนที่ทั่วไป, แผนที่เฉพาะทาง, งาน GIS ทั่วไป

1.มีไฟล์ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พร้อมสำหรับจัดทำแผนที่ทั่วไป 2.แผนที่เฉพาะทาง ลูกค้าต้องนำไฟล์ข้อมูลตามเรื่องนั้นๆ มาให้ อาจจะเป็น shapefile หรือ มาแบบเป็น พิกัดก็ได้ 3.งานGISทั่วไปต้องลองคุยเรื่องผลลัพท์ก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบใด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำแผนที่ทั่วไป, แผนที่เฉพาะทาง, งาน GIS ทั่วไป

  • 1. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการแผนที่แบบใด มีข้อมูลใดบ้าง และส่งมอบไฟล์ที่จำเป็นให้
  • 2. ผู้รับงานจะประเมินระยะเวลาและตกลงค่าจ้าง
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
แผนที่ทั่วไปและแผนที่ GIS
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.แผนที่ทั่วไปและแผนที่เฉพาะทาง ราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน จะส่งมอบไฟล์แผนที่ .pdf และ .jpeg // Resolution 300DPI ส่งออนไลน์ 2.แผนที่ GIS จะส่งมอบ Layout และ ไฟล์ผลลัพท์ทั้งหมดที่ได้จากงานนั้นๆ โดยจะตรวจสอบ shapefile ของลูกค้าพร้อมทำ Analysis หากมีข้อมูลผิดพลาดก็ปรับแก้ ไปจนถึงทำรายงานสรุปข้อมูล

digitize แปลงที่ดิน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

shapefile แปลงที่ดินยึดข้อมูลตาม เวปกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/ โดยจะได้ข้อมูลของแปลงที่ดินทั้งหมดตามที่เวปแสดง (เฉพาะบริเวณที่ต้องการจ้างให้ Digitize โดยคิดแปลงละ 8 บาท) ลูกค้าอาจจะให้โจทย์มา เช่น 1.ขอข้อมูลแปลงที่ดินรอบๆ โรงพยาบาลฯ ในรัศมี 2 กม. ว่ามีแปลงใดบ้าง 2.ลูกค้าให้เส้นแนวสายไฟฟ้าแรงสูงมา แล้วต้องการทราบว่าสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านแปลงใดบ้างในรัศมี 20 เมตร

จัดทำข้อมูล-แผนที่แม่บทสำหรับงานแผนที่ภาษี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน โซนบล็อค ขอบเขตตำบล 2.แผนที่แม่บท

ฟรีแลนซ์
Tanarom

ทำงานเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดินรายแปลงโดยใช้ GIS มามากกว่า 5 ปี

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน