รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (จดแบรนด์, จดโลโก้)

• ตรวจค้นความเหมือนคล้ายให้ฟรี (เช็คว่าแบรนด์ของลูกค้าซ้ำกับผู้อื่นไหม ถ้าเกิดซ้ำจะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เพราะว่ายื่นไปยังไงก็ไม่ผ่าน) • เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมด แล้วให้ลูกค้าเซ็นต์ • เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางเราจะนัดรับใบเสร็จหรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) • ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าฟรีๆ โดยแจ้งทุกๆ ต้นเดือนจนกว่าจะผ่านหรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารและข้อมูลที่คุณลูกค้าต้องเตรียมมาคือ 
• รูปโลโก้ของคุณ ขนาดไม่เกิน 5*5 ซม. 1 รูป (ถ้าในโลโก้ของคุณมีตัวอักษรต่างประเทศโปรดเขียนคำอ่านและคำแปลให้ผมด้วย) 
• รายการสินค้าทั้งหมดมีอะไรบ้าง (ตัวอย่าง ถ้าขายเสื้อผ้า ก็จะเป็น เสื้อ,กางเกง แต่ถ้าเป็นร้านอาหาร ก็จะเป็น จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น) 
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา(กรณีจดในนามบุคคลธรรมดา)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองและประทับตราบริษัททุกหน้า (กรณีจดในนามบริษัท)

 หมายเหตุ ***ค่าธรรมเนียมการยื่นจดลูกค้าเป็นผู้จ่าย ราคาค่าใช้จ่ายตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ระยะเวลาพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ 10-18 เดือน เมื่อยื่นไปแล้วสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นได้เลย เพียงแต่ยังไม่คุ้มครอง สถานะนี้จะเรียกว่า TM และเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาว่าผ่านแล้ว จะเรียกว่า R

ฟรีแลนซ์
วชิระ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและออกแบบเครื่องหมายการค้าให้ผ่าน มีประสบการณ์ในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 100 คำขอ และตรวจค้นความเหมือนคล้ายมากกว่า 1,000 แบรนด์

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
82 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน