ให้คำปรึกษา และ บริการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจ พัฒนาช่องทางการขายสู่ Digital Transformation

มาพัฒนาธุรกิจของคุณเข้าสู่ยุค Digital หรือ สิ่งที่เรียกว่า การทำ Digital Transformation บริการให้คำปรึกษาการทำการตลาดทั้ง Online และ Oflline รวมไปถึง การพัฒนาสู่การขายแบบ Omni-channel จุดประสงค์เพื่อ - เริ่มยอดขายให้กับธุรกิจ - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทรัพยากรในองค์กร - การทำการตลาดในสื่อต่างๆให้มีประสิทธิภาพ - การนำทฤษฏีทางการตลาดมาสู่การนำมาใช้จริง - การวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน - การพัฒนาช่อทงาการขายให้หลากหลายขึ้น บริการให้คำปรึกษา => 1,000 บาท / 1 ชั่วโมง (ไม่จำกัดคำถาม) ส่ง Brief งานล่วงหน้า บริการวิเคราะห์ธุรกิจ => 15,000 บาท 1.การทำ Business Canvas 2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของธุรกิจ 3. การวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย 4. วิเคราะห์ช่องทางการขาย พร้อมแนวทางการพัฒนาช่องทางการขาย สู่ยุค Digital 5. วิเคราะห์และคำแนะนำในการทำการตลาด 6. วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรในองค์กร และ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น บริการเขียนแผนธุรกิจตาม Brief งาน => 8,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา และ บริการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจ พัฒนาช่องทางการขายสู่ Digital Transformation

  • 1. ติดต่อ แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับงาน
  • 2. พิจารณาความเป็นไปได้ เพื่อความมั่นใจให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
แผนธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ ครบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้ 1.การทำ Business Canvas เป็แผนแม่บทภาพกว้าง เป็นไฟล์ Excel , PDF 2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของธุรกิจ เป็นไฟล์รายงาน พร้อมแสดง Positioning 3. การวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย เป็นไฟล์รายงาน 4. วิเคราะห์ช่องทางการขาย พร้อมแนวทางการพัฒนาช่องทางการขาย สู่ยุค Digital เป็นไฟล์รายงาน 5. วิเคราะห์และคำแนะนำในการทำการตลาด เป็นไฟล์รายงานและการพูดคุย 6. วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรในองค์กร และ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เป็นไฟล์รายงาน พร้อมแผนภาพเพื่อความเข้าใจง่าย

บริการให้คำปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ ไอเดียการทำการตลาด การวางแผนการขายในแต่ละช่องทาง ไม่จำกัดคำถาม ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เบื้องต้นขอเป็น Online ก่อนครับ

บริการเขียนแผนธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการส่งแผนธุรกิจต่างๆ เช่น การขออนุมัติเงินกู้ธุรกิจ หรือ การวางแผนธุรกิจก่อนดำเนินกิจการ โดยสิ่งที่จะได้รับ 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 2. ประวัติโดยย่อของกิจการ 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Business Analysis) 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ (Vision and Mission) 5. แผนการตลาด (Marketing Plan) 6. แผนการจัดการและแผนกำลังคน (Management Plan) 7. แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) 8. แผนการเงิน (Financial Plan)

ฟรีแลนซ์
Tam

อาจารย์ประจำ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (MBA), University of Kent (UK) Master of Public Policy (Economics), University of Bristol เจ้าของ Facebook เพจ อยู่ดีๆก็รู้ Digital Marketing อดีต Business Advicer บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน