รับจ้างเขียนบทความเชิงสำหรับ Content แฝงการขายเนียน หรือ เชิงให้ความรู้ ได้สองภาษา

รับงานเขียนบทความในรูปแบบการขาย เชิงสร้างสรรค์ หรือ ให้ความรู้ก็ได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ลักษณะไม่ว่าจะเป็น - งานเขียนบทความ Content ลงช่อทาง Social Media ต่างๆ - การเขียนเพื่อทำ SEO - การเขียนบทความเพื่อโปรโมทเพจ สร้าง Engagement ให้กับลูกค้า - การเขียนบทความเพื่อการขายตัวสินค้าแฝงแบบเนียนๆ จุดประสงค์ เพื่อสร้าง Engagement กับลูกค้า / บทความให้ความรู้ในอุตสาหกรรม หรือตัวสินค้านั้นๆ และ เพื่อเพิ่มยอดขายให้เพิ่มขึ้น รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สามารถขอแก้ไขได้สองรอบ สามารถพูดคุยปรับความต้องการกันได้ - ส่งงานเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการตอบกลับเกิน 24 ชั่วโมง ถือว่า งานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย - เมื่อเสร็จสิ้นงานกันแล้วลิขสิทธ์และสิทธ์การเป็นเจ้าของงานจะตกเป็น ของลูกค้าทันที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างเขียนบทความเชิงสำหรับ Content แฝงการขายเนียน หรือ เชิงให้ความรู้ ได้สองภาษา

  • 1. ลูกค้าแจ้งสินค้า / บริการ หรือ "หัวข้องานเขียน" ที่ต้องการมา
  • 2. ฟรีแลนซ์จะเสนอหัวข้อให้อนุมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงงานกัน
แพ็กเกจ
บทความ101
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำหรับงานเขียนบทความ เพื่อโปรโมทเพจ เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ เพื่อให้ความรู้ตามตกลง ในรูปแบบของงานเขียน "บทความเป็นตัวอักษรอย่างเดียว" ก่อนเริ่มงานลูกค้าสามารถกำหนดจุดประสงค์ได้ และ สิ่งที่ลูกค้าจะได้ - บทความตัวอักษร ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ - บทความภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน - ลูกค้าสามารถแก้ได้ 1 ครั้ง และ จะส่งใหห้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง

บทความ Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สำหรับงานเขียนบทความ เพื่อโปรโมทเพจ เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ เพื่อให้ความรู้ตามตกลง ในรูปแบบของงานเขียน "บทความเป็นตัวอักษร และ มีภาพประกอบ" ก่อนเริ่มงานลูกค้าสามารถกำหนดจุดประสงค์ได้ และ สิ่งที่ลูกค้าจะได้ - บทความตัวอักษร ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ - บทความภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน - รูปภาพประกอบในลักษณะของ ภาพสินค้า หรือ Infographic (หากลูกค้ามีรูปที่ต้องการสามารถส่งให้ได้) - ลูกค้าสามารถแก้ได้ 1 ครั้ง และ จะส่งใหห้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Tam

อาจารย์ประจำ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (MBA), University of Kent (UK) Master of Public Policy (Economics), University of Bristol เจ้าของ Facebook เพจ อยู่ดีๆก็รู้ Digital Marketing อดีต Business Advicer บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน