รับปรึกษางานพร้อมแก้ไขปิดGap ด้าน Technology IT Infrastructure Cybersecurity

ขายได้ 2 ครั้ง
5.0

รับปรึกษางาน implement งานด้าน Technology ทั้ง Cloud และ On-Premise และ งานด้านความเสี่ยง Cybersecurity [จัดจ้างในรูปแบบ บริษัท เทคแคร์ไอที จำกัด] เช่น VA / Pentest / Hardening /Security Awareness จัดอบรม สร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่พนักงาน ทดสอบเจาะระบบ Website Web App หาช่องโห่ว. ทีมงานผู้ชำนาญงานเฉพาะ พร้อม certified Security+ / Ethical Hacker v.9 / Cybersecurity Analyst / Azure Security / AWS Cloud /MCSA

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับปรึกษางานพร้อมแก้ไขปิดGap ด้าน Technology IT Infrastructure Cybersecurity

  • 1. อธิบาย Background จากเจ้าของงาน และ ปัญหา
  • 2. แจ้งค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษา โดยคิดจากปัญหา หรือมุมที่อยากปรึกษา

แพ็กเกจ ราคา รับปรึกษางานพร้อมแก้ไขปิดGap ด้าน Technology IT Infrastructure Cybersecurity

จัดทำรายงานความเสี่ยงด้าน Cybersecurity

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายงานปัญหาที่เกี่ยวกับด้าน cybersecurity ไม่ว่าจะเป็น Penetration Testing / Vulnerability Assessment / Hardening Guideline / Risk Assessment เป็นต้น ทดสอบเจาะระบบ หาช่องโหว่ หาจุดความเสี่ยง ของ website webapp server system -จัดทำ เอกสาร และ configure Hardening Server ส่งรายงานในรูปแบบ Soft file เช่น word/pdf/ppt


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

จัดอบรมเกี่ยว ความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน

฿15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารจัดอบรมเรื่อง Cybersecurity awareness Training สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จัดอบรมแบบ ครึ่งวัน เช้า หรือ ครึ่งวันบ่าย Online - Onsite -เรียนรู้ที่มาที่ไปของ Hacker -ช่องทางหรือแนวทางการโจมตี -ภัยอันตรายที่มาจากการใช้งาน Computer และ Internet -แนวทางการป้องกัน และ การรับมือ ภัยคุกคามต่างๆ -แนวปฏิบัติการบรรเทาภัยคุกคามเชิง ผู้ดูแลระบบเบื้องต้น เอกสารประกอบการอบรม Soft file เช่น word/pdf/ppt


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Simulation Attack / จำลองสถานณ์การโจมตีทางcybersecurity

฿10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เป็นการให้บริการ จำลองสถานการณ์ โจมตีทางcybersecurity เพื่อ ทดสอบความปลอดภัย การรับมือ และ การตอบสนอง หรือ สร้างความตระหนักรู้ของพนักงาน ผู้บริหาร เช่น การจำลองโจมตีด้วย Phishing Mail / Web Attack / Ransomware / DDOS / Social Engineering ส่งที่ลูกค้าจะได้รับ -วางแผนงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ -คิด สถานการณ์ จำลองการโจมตีร่วมกัน -ลงมือการทดสอบ -รานงานผลการทดสอบ และ ผลกระทบ สิ่งที่ต้องพัฒนาการ improvement รูปรายงานเป็น Power point /Word file


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!