รับปรึกษางาน ด้าน Technology IT Infrastructure Cybersecurity

รับปรึกษางาน implement งานด้าน Technology ทั้ง Cloud และ On-Premise และ งานด้านความเสี่ยง Cybersecurity เช่น VA / Pentest / Hardening จัดอบรม สร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แด่ พนักงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษางาน ด้าน Technology IT Infrastructure Cybersecurity

  • 1. อธิบาย Background จากเจ้าของงาน และ ปัญหา
  • 2. แจ้งค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษา โดยคิดจากปัญหา หรือมุมที่อยากปรึกษา
แพ็กเกจ
จัดทำรายงานความเสี่ยงด้าน Cybersecurity
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานปัญหาที่เกี่ยวกับด้าน cybersecurity ไม่จะเป็น Penetration Testing / Vulnerability Assessment / Hardening Guideline / Risk Assessment เป็นต้น ส่งรายงานในรูปแบบ Soft file เช่น word/pdf/ppt

จัดอบรมเกี่ยว ความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เอกสารจัดอบรมเรื่อง Cybersecurity awareness Training สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จัดอบรมแบบ ครึ่งวัน เช้า หรือ ครึ่งวันบ่าย Online และ Onsite ในรูปแบบ Soft file เช่น word/pdf/ppt

Scan หาช่องโหว่ VA
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายงาน การตัวพบ ช่องโหว่จากการ Scan และ แผนการปิดช่องโหว่นั้นๆ รูปแบบการทำงาน Scan หาช่องโหว่ จากมุมมอง บุคคลภายนอก นับจำนวน ตาม Public IP หรือ Domain Name ที่แจ้ง เริ่มที่ 1 รายการ รายการ ช่องโหว่ที่ตรวจพบ และ รายงาน Recommendation ที่ต้องแก้ไข หรือ มาตรการควบคุมชดเชย

ฟรีแลนซ์
Thongrob

ประสบการณ์การทำงาน 11 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น IT Infrastructure , Cybersecurity. IT System Admin

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน