ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงสร้าง บ้าน อาคาร งานปฐพี งานดิน (English accepted)

งานบริการ โดยผู้มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร 1. รับออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้างบ้านและอาคาร (รวมถึงงานต่อเติม) 2. รับงานประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ 3. รับออกแบบ, เขียนแบบ และคำนวณงานปฐพี งานดิน 4. รับงานพิจารณาตรวจสอบงานโครงสร้างถนนและผิวทาง (pavement) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. รายการคำนวณงานโครงสร้าง 2. BOQ ของรายการวัสดุและค่าแรง 3. แบบแปลนและแบบหน้าตัดในหมวดงานโครงสร้างพร้อมลายเซ็นวิศวกรโยธา 4. สำหรับงานพิจารณาตรวจสอบงานถนนและผิวทาง ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงสร้าง บ้าน อาคาร งานปฐพี งานดิน (English accepted)

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งความต้องการเบื้องต้นเช่น รูปแบบของโครงสร้าง ขนาดพื้นที่ของงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งมอบไฟล์แบบมาให้ผู้รับจ้าง (ในกรณีที่เป็นงานปฐพี งานดิน และงานถนนงานผิวทาง ให้แนบค่าแฟกเตอร์หรือ Boring log งานดินมาด้วย)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบอาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตร.ม. ไม่เกิน 4 ชั้น ราคาตารางเมตรละ 50 บาท 1. รายการคำนวณพร้อมกับ BOQ ของรายการวัสดุในไฟล์ PDF และ EXCEL 2. แบบแปลนและแบบหน้าตัดในหมวดงานโครงสร้างพร้อมลายเซ็นวิศวกรโยธา 3. สำหรับงานพิจารณาตรวจสอบงานถนนและผิวทาง ราคาตามตกลง ประมาณราคาอย่างเดียว + BOQ ราคาตารางเมตรละ 30 บาท

ฟรีแลนซ์
อภิวัชระ

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา พร้อมใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร(โยธา) รับออกแบบโครงสร้างอาคาร, โครงสร้างถนน, งานปฐพี พร้อมเขียนแบบประกอบ (รับงานเอกสารภาษาอังกฤษ, English document accepted) โปรแกรมที่ใช้ ETABS, AutoCAD, Sketchup, OpenPave, Plaxis

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน