รับสร้าง DATA Visualization ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI

ออกแบบและสร้าง Report และ Dashboard ของข้อมูลเชิง visualization ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้าง DATA Visualization ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI

  • 1. รับรายละเอียดและ scope ของงาน
  • 2. ประเมินความเป็นไปได้ในการรับงาน
แพ็กเกจ
Power BI report (1 page)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์รายงานโปรแกรม Power BI - คู่มืออธิบายการใช้งาน ** กรณีลูกค้าต้องการ option เพิ่มเติม ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

Power BI report (2-3 page)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ไฟล์รายงานโปรแกรม Power BI - คู่มืออธิบายการใช้งาน ** กรณีลูกค้าต้องการ option เพิ่มเติม ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

Power BI report (4-5 page)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์รายงานโปรแกรม Power BI - คู่มืออธิบายการใช้งาน ** กรณีลูกค้าต้องการ option เพิ่มเติม ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
Muay

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในองค์กรเอกชล โดยทำงานเป็น Consult & Data analyst ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Visual ให้แก่ลูกค้า

01/2020
เป็นสมาชิก
88 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
29 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน