รับออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดปริมาณวัสดุ/จัดทำแบบก่อสร้าง/จัดทำแบบขออนุญาต/ อาคารทุกประเภท

เรียนจบด้านสถาปัตยกรรมย์โดยตรง มีประสบการณ์ด้านทำงานในวิชาชีพมากกว่า 8 ปี ทั้งบ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงแรม คอนโด สามารถออกแบบและให้คำปรึกษาสำหรับอาคารทุกประเภท ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ภายใต้ พรบ.ควบคุมอาคาร รายละเอียดการทำงาน ดังนี้ 1.คุยรายละเอียด/ข้อมูล/ปริมาณ/ขอบเขต/แนวทางและส่งแบบร่างเค้าโครง/ตัวอย่าง/แนวความคิด ก่อนเจรจาตกลงราคาค่าจ้างและขอบเขตงานต่างๆ 2.การคิดราคาขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของงานนั้นๆซึ่งจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะเริ่มงานจริง 3.ส่งมอบงานแบบร่างเป็นไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้รับจ้างจนกว่าผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงจึงจะส่งเป็นไฟล์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 4.เขียนแบบโดยโปรแกรม Auto CAD/Sketch Up/Lumion ตามความความต้องการของผู้ว่าจ้าง และอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการออกแบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดปริมาณวัสดุ/จัดทำแบบก่อสร้าง/จัดทำแบบขออนุญาต/ อาคารทุกประเภท

  • 1. 1.คุยรายละเอียด/ข้อมูล/ปริมาณ/ขอบเขต/แนวทางและส่งแบบร่างเค้าโครง/ตัวอย่าง/แนวความคิด ก่อนเจรจาตกลงราคาค่าจ้างและขอบเขตงานต่างๆ
  • 2. 2.การคิดราคาขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของงานนั้นๆซึ่งจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะเริ่มงานจริง
แพ็กเกจ
ออกแบบพร้อมเขียนแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบ-เขียนแบบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง คิด3%ของมูลค่างานก่อสร้างหรือ 300/ตร.ม. (ดูจากปริมาณงานและรายละเอียดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้) สิ่งที่จะได้ 1.แบบขออนุญาตก่อสร้าง 2.รายการคำนวณโครงสร้าง 4.หนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร 5.ภาพ3มิติ 6.BOQ การถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง 7.ไฟล์ต้นฉบับทุกชนิด

ออกแบบเบื้องต้น (concept designs)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบเบื้องต้น คิดราคาเหมาที่ 3000 บาท (หากเกิน200 ตร.ม ให้คิดเพิ่มเป็นอีกงาน) 1.ผังพื้น concept designs (แปลน ทุกชั้น) 2.ภาพ3มิติ

ขึ้นโมเดล/จัดทำภาพ3มิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขึ้นโมเดล (ไม่Render) 1.บ้านชั้นเดียว 1,500 บาท 2.บ้าน 2 ชั้น 2,500 บาท 3.อาคาร 500-1,000 ตร.ม 3,500 บาท 4.อาคาร 1,000 ตร.ม ขึ้นไป 5,000 บาท Render งาน3มิติ ภายนอก/ภายใน (ไม่รวมจัดองค์ประกอบโมเดลจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมรายละเอียดของโมเดลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) 1. ภายนอก 2 ภาพ 1,500 บาท 2. ภายนอก 4 ภาพ 2,500 บาท 3. ภายนอก 10 ภาพ 3,500 บาท 4. ภายใน 2 ภาพ 2,500 บาท 5. ภายใน 4 ภาพ 4,000 บาท 6. ภายใน 6-10ภาพ 7,500 บาท

ฟรีแลนซ์
ปรัชญา

สถาปนิก -ออกแบบ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ถอดวัสดุก่อสร้าง

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน