รับพิมพ์งาน-จัดทำนำเสนองานทุกรูปแบบตามสั่ง (รับงานด่วน)

รับพิมพ์งาน แก้ไขงาน จัดทำนำเสนองาน ตามความต้องการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) รูปแบบการส่งงานมีหลากหลายสกุลไฟล์ แก้ไขงาน ได้ถึง 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *สำคัญ* เพื่อความถูกต้องของงาน และเพื่อความรวดเร็ว -กรุณาแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนนะคะ (เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ , ขนาดตัวอักษร เป็นต้น) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน-จัดทำนำเสนองานทุกรูปแบบตามสั่ง (รับงานด่วน)

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด/รูปแบบของงาน และวันส่งมอบงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้างตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย และทำการชำระเงินผ่านระบบ
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ปกติ แบบเลือก1ภาษา (TH/EN)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานพิมพ์ปกติ แบบเลือก 1 ภาษา (ไทยหรืออังกฤษ) จัดทำผ่าน Microsoft Office (Word,Excel,Note) 📌ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน 📌จำนวนหน้า แบบพิมพ์ตัวหนังสือล้วน สูงสุด 30 หน้า แบบมีกราฟ ตาราง สูตร สูงสุด 15 หน้า หากเกินจำนวนหน้าตามที่ระบุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แผ่นละ 5 บาทสำหรับพิมพ์ปกติ และ 10 บาทสำหรับแบบมี insert อื่นๆ ❗️เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว กรุณาแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน (เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ เป็นต้น) 📌สามารถแก้ไขงานได้ถึง 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

งานพิมพ์ไม่เร่งด่วน แบบ2ภาษา (ภาษาไทยผสมอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานพิมพ์ปกติ แบบเลือก2 ภาษา (ไทยผสมอังกฤษ) จัดทำผ่าน Microsoft Office (Word,Excel,Note) 📌ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน 📌จำนวนหน้า แบบพิมพ์ตัวหนังสือล้วน สูงสุด 30 หน้า แบบมีกราฟ ตาราง สูตร สูงสุด 15 หน้า หากเกินจำนวนหน้าตามที่ระบุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แผ่นละ 5 บาทสำหรับพิมพ์ปกติ และ 10 บาทสำหรับแบบมี insert อื่นๆ ❗️เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว กรุณาแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน (เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ เป็นต้น) 📌สามารถแก้ไขงานได้ถึง 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

งานพิมพ์แบบเร่งด่วน 1-12 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิมพ์ปกติ ทั้งไทยและอังกฤษหรือผสม จัดทำผ่าน Microsoft Office (Word,Excel,Note) 📌ระยะเวลาประมาณ 1-12 ชั่วโมง 📌จำนวนหน้า แบบพิมพ์ตัวหนังสือล้วน สูงสุด 20 หน้า แบบมีกราฟ ตาราง สูตร สูงสุด 10 หน้า หากเกินจำนวนหน้าตามที่ระบุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แผ่นละ 5 บาทสำหรับพิมพ์ปกติ และ 10 บาทสำหรับแบบมี insert อื่นๆ ❗️เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว กรุณาแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน (เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ เป็นต้น) 📌สามารถแก้ไขงานได้ถึง 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ฟรีแลนซ์
Suwatanapohn

ทำงานสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเวลา , จบการศึกษาด้านออกแบบแฟชั่น มีความสามารถด้านศิลปะผสมผสานความสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมกับการทำงานบริษัทหลากหลายตำแหน่ง เชี่ยวชาญด้าน Microsoft office ทั้งหมด และมี multi task management ที่ดี

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน