ที่ปรึกษาการเรียน/ติวเตอร์/ครูส่วนตัว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น - มัธยมต้น

เรียนผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโปรไฟล์ทุกท่านนะครับ สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผมจะนำมาใช้กับบุตรหลานของท่านนั้น เป็นแนวทางการสอนที่ผมได้ปรับเปลี่ยน พัฒนา มาจากการเป็นติวเตอร์ และครูพิเศษในช่วงเกือบจะ 5 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ผมพบความจริงที่ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนเร็วบางคนช้า สำหรับนักเรียนหลายคนเราอาจจะเห็นว่าเขาช้า แต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาในระดับที่ลึกลงไป สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนของนักเรียนช้ากว่าคนอื่นๆคือความเข้าในในพื้นฐานของหน่วยการเรียนนั้นๆ เพราะถ้านักเรียนไม่รู้พื้นฐาน ก็ไม่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทำให้เขาเริ่มที่จะตามไม่ทันคนอื่นๆ ดังนั้นในการเรียนการสอนของผมนั้นนักเรียนต้องเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานของแต่ละหน่วยอย่างแจ่มแจ้ง และค่อยๆนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้อาจจะใช้เวลาในการเรียนการสอนกันนานกว่าปกติเล็กน้อยแต่ผู้เรียนจะเข้าใจไปตลอด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการเรียน/ติวเตอร์/ครูส่วนตัว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น - มัธยมต้น

  • 1. ประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • 2. สอน/ติว ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงแอดวานซ์
แพ็กเกจ
Course: STEAM Education for kids ; คอร์สพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

การเรียนกาารสอนที่เน้นการจัดการเรียนเพื่อให้เด็กๆเกิดพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนเรียนรู้รูปแบบ STEAM Education ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ( Learning by doing )โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นการผสานทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม กับสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ - ระยะเวลาเรียน 10 ชม. ( ครั้งละ 2 ชม. ) - สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ : ชุดกิจกรรม (ใบงานและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม) - จำกัดคอร์สละ 5 คนเท่านั้น - สำหรับนักเรียน 5-12 ขวบ

คอร์สติวเตรียมสอบเพื่อสอบเข้าม.1และม.4/สอนการบ้าน/เสริมความรู้/ที่ปรึกษาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สอนเสริม/ติวเพิ่มความรู้/สอนการบ้านทุกชั้นปี ครั้งละ 600 บาท (ครั้งละ2ชม.) - ติวเตรียมสอบเพื่อสอบเข้าม.1และม.4 - ประเมินผลการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน พร้อม Mock Test - บริการช่วยเหลือปรึกษาปัญหาต่างๆผ่านLineได้ตลอด 24 ชม นักเรียนจะได้รับ : เอกสารประกอบการเรียน 1 ชุด รับเป็นที่ปรึกษาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ - วางแผนการเรียนรู้ โดยยึดตาม Course syllabus ของโรงเรียน และเนื้อหาที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียนสามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. ค่าบริการ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

CODING : Unplugged course
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เหมาะสำหรับน้องๆ 4-8 ขวบ ( อนุบาล 2 - ป.3) ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การต่อยอดตามความสนใจของผู้เรียนในอนาคต เวลาที่ใช้เรียน 10 ชม. 5,000 บาท ( ครั้งละ1-2 ชม.)

ฟรีแลนซ์
Suwat

ผมชื่อสุวัชรครับ จบการศึกษา ป.ตรี ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันเป็นครูพิเศษรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และรายวิชา Coding ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนและเป็นติวเตอร์สอนระดับชั้น ประถม - ม.ปลายครับ

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน