ที่ปรึกษาการเรียน/ติวเตอร์/ครูส่วนตัว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น - มัธยมต้น

เรียนผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโปรไฟล์ทุกท่านนะครับ สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผมจะนำมาใช้กับบุตรหลานของท่านนั้น เป็นแนวทางการสอนที่ผมได้ปรับเปลี่ยน พัฒนา มาจากการเป็นติวเตอร์ และครูพิเศษในช่วงเกือบจะ 5 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ผมพบความจริงที่ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนเร็วบางคนช้า สำหรับนักเรียนหลายคนเราอาจจะเห็นว่าเขาช้า แต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาในระดับที่ลึกลงไป สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนของนักเรียนช้ากว่าคนอื่นๆคือความเข้าในในพื้นฐานของหน่วยการเรียนนั้นๆ เพราะถ้านักเรียนไม่รู้พื้นฐาน ก็ไม่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทำให้เขาเริ่มที่จะตามไม่ทันคนอื่นๆ ดังนั้นในการเรียนการสอนของผมนั้นนักเรียนต้องเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานของแต่ละหน่วยอย่างแจ่มแจ้ง และค่อยๆนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้อาจจะใช้เวลาในการเรียนการสอนกันนานกว่าปกติเล็กน้อยแต่ผู้เรียนจะเข้าใจไปตลอด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการเรียน/ติวเตอร์/ครูส่วนตัว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น - มัธยมต้น

  • 1. ประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • 2. สอน/ติว ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงแอดวานซ์
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
ทดลองเรียน 1 ชม.
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สอนเสริม/ติวเพิ่มความรู้ ครั้งละ 600 บาท ( ครั้งละ 2 ชม.)

สอนการบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สอนเสริม/ติวเพิ่มความรู้/สอนการบ้านครั้งละ 600 บาท ( ครั้งละ 2 ชม.) - สามารถสอบถามความรู้/ปัญหาต่างๆ ผ่าน Line ได้ตลอด

ที่ปรึกษาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- วางแผนการเรียนรู้ โดยยึดตาม Course syllabus ของโรงเรียน และเนื้อหาที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม - สอนล่วงหน้า/ติวก่อนสอบ/สอนการบ้าน เดือนละ 5 ครั้ง - วางแผนการเตรียมตัวเพื่อสอบ NT / Onet หรือสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ - ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียนสามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. - รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทุกๆเดือน ค่าบริการ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ( 4 เดือน)

ฟรีแลนซ์
Suwat

ผมชื่อบอย จบการศึกษาระดับป.ตรี ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันทำอาชีพวิศวกรดูแลระบบรถไฟฟ้า ในเวลาว่างจากงานประจำผมก็ได้ทำงานเป็นครูพิเศษรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และรายวิชา Coding ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ก็ยังเป็นติวเตอร์สอนระดับชั้น ประถม - ม.ปลายด้วย

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน