รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด TH-EN

รับพิมพ์งานและรับจัดทำรายงานทั่วไป พิมพ์งานด่วน รวดเร็ว ถูกต้อง - สามารถหาข้อมูลทั่วไป พิมพ์งานเขียน พิมพ์รายงาน ตามที่คุณต้องการ - สมการเคมี สูตรทางคณิตศาสตร์ สามารถแจ้งได้เพิ่มเติม - รับแกะข้อความเอกสารจากรายมือ - รับพิมพ์ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - รับพิมพ์ข้อมูลใน Word - คีย์ข้อมูล Excel - รับทำและจัดหารเนื้อหา บรรณานุกรม - ต้องการเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด TH-EN

  • 1. ผู้จ้าง แจ้งรายละเอียดงาน อธิบายและตกลงขอบเขตการทำงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ต้องลงราคา และกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วนรอรับ - พิมพ์งานเอกสารทั่วไป ภาษาไทย - อังกฤษ ไม่รวมตาราง และ สูตร 20 หน้า A4 - งานพิมพ์ ตาราง สูตร สมการทางวิทยาศาสตร์ 15 หน้า A4 - พิมพ์รายงาน หรือ หาข้อมูล บรรณานุกรม - อื่น ๆ สามารถสอบถามได้ค่ะ - ไฟล์ .doc ,.docx ,.xlxs ,อื่นๆ

งานทั่วไป ภายใน 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์งานเอกสารทั่วไป ภาษาไทย - อังกฤษ ไม่รวมตาราง และ สูตร 40 หน้า A4 - งานพิมพ์ ตาราง สูตร สมการทางวิทยาศาสตร์ 15 หน้า A4 - พิมพ์รายงาน หรือ หาข้อมูล บรรณานุกรม - อื่น ๆ สามารถสอบถามได้ค่ะ - ไฟล์ .doc ,.xlxs ,อื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Suvisa

สุวิษา ณรงค์แสงอรุณ ถนัดในด้าน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) มีความสามารถในการพิมพ์ได้รวดเร็วและถูกต้อง มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วย TA ที่ 9Expert ใน Course Excel Advanced, PowerPoint Advanced และเคยทำหน้าที่ด้านการขายจากหน้าร้าน และออนไลน์

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน