วิเคราะห์ข้อมูล SPSS [TH/EN]

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทุกรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์หาความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ One way Anova, Simple linear regression, Multiple linear regression, Logistic regression, Mediator analysis, Moderator analysis, Crosstab analysis, Chi-Square Tests และอื่นๆ * รับทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ * ** รับงานด่วน **

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS [TH/EN]

  • 1. ตกลงราคา
  • 2. ชำระค่าบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทุกรูปแบบ - ค่าความถี่ - ค่าเฉลี่ย - ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน - การทดสอบสมมติฐาน - One way Anova - Simple linear regression - Multiple linear regression - Logistic regression - Mediator analysis - Moderator analysis - Crosstab analysis - Chi-Square Tests - อื่นๆ * ราคาขึ้นอยู่กับงาน ข้อมูล และระยะเวลาในการจัดทำ * ** รับทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ** *** รับงานด่วน ***

ฟรีแลนซ์
Meen

มีประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลาหลายปี และผ่านการทำงานวิจัยมาเป็นจำนวนมาก ถนัดการทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ถนัดการทำ SPSS รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานวิจัย (สามารถขอดูผลงานเพิ่มเติมได้)

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน