งานตามสั่ง (Excel / Word / Google Sheet)

มีประสบการณ์การทํางาน Excel ,GoogleSheet -การสร้างกราฟ , เก็บ/คีย์ ข้อมลู -สูตรคำนวณพื้นฐานและขั้นสูง -pivot table -การทำงานแบบอัตโนมัติ (ในงานที่ต้องทำซ้ำๆกันทุกวัน) -สามารถแสดงหรือลงข้อมลูผ่านมือถือให้เชื่อมต่อกับ Excel หรือ GoolgeSheet เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น มีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Huawei , Michelin , Toshiba

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานตามสั่ง (Excel / Word / Google Sheet)

  • 1. 1.พูดคุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2.ตกลงราคาค่าจ้างและกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์อย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิมพ์ Microsoft word, Microsoft Excel ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถมี สูตรคณิตศาสตร์, ตาราง, รูปภาพ ได้ในจำนวนไม่เกิน 25หน้ากระดาษ A4

คีย์ / เก็บ ข้อมลู / Pivot Table / Marco
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ใช้งาน Microsoft Excel สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน Pivot Table และ Pivot Chart ใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ เริ่มต้นที่ 350บาท (ราคาขึ้นและเวลาส่งงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

ข้อมูลชื่อมต่อกับมือถือ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ได้รับเหมือนแพ็กเกจ2 เลยครับที่จะเพิ่มมาคือ สามารถบันทึกและดูค่าต่างๆตามที่ต้องการได้จากมือถือ(ผ่านทาง App Sheet) โดยฐานข้อมลูจะอยู่ใน Google Sheet (หากลูกค้ามีข้อมลูอยู่ใน excel สามรถทำได้แต่ใช้เวลานานกว่า) เริ่มต้นที่ 500บาท (ราคาขึ้นและเวลาส่งงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

ฟรีแลนซ์
สุรยศ

มีประสบการณ์การทํางาน Excel ,GoogleSheet -การสร้างกราฟ , เก็บ/คีย์ ข้อมลู -สูตรคำนวณพื้นฐานและขั้นสูง -การทำงานแบบอัตโนมัติ (Marco) -แสดงและลงข้อมลูง่ายๆ ผ่านมือถือแล้วข้อมลูจะบันทึกเองใน googlesheet -อื่นๆ ตามความต้องการ มีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Huawei , Michelin , Toshiba

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน