รับสร้างแบบสอบถาม / ข้อสอบ (google form)

-รับทำแบบสอบถามตามความต้องการของลูกค้า -รับข้อสอบถามตามความต้องการของลูกค้า -ดูข้อมูลเป็นกราฟได้ -ข้อมูลของแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้ใน Google Sheet -สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าไลน์ได้เมื่อมีคนทำแบบสอบถามเสร็จ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบสอบถาม / ข้อสอบ (google form)

  • 1. 1.พูดคุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2.ตกลงราคาค่าจ้างและกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
แบบสอบถาม/ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-แบบสอบถาม / ข้อสอบ ตามความต้องการของลูกค้า (รูปแบบเป็นแบบออนไลน์ , ไม่เกิน 40 ข้อ) -ดูข้อมูล/ ข้อสอบ เป็นกราฟได้ -ข้อมูล / ข้อสอบ ที่เป็นข้อมลูดิบจะเก็บใน GoogleSheet

แบบสอบถาม/ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ (พร้อมแจ้งเตือนผ่านLine)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-แบบสอบถาม / ข้อสอบ ตามความต้องการของลูกค้า (รูปแบบเป็นแบบออนไลน์ , ไม่เกิน 40 ข้อ) -ดูข้อมูล/ ข้อสอบ เป็นกราฟได้ -ข้อมูล / ข้อสอบ ที่เป็นข้อมลูดิบจะเก็บใน GoogleSheet -สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าไลน์ได้เมื่อมีคนทำแบบสอบถามเสร็จ

ฟรีแลนซ์
สุรยศ

มีประสบการณ์การทํางาน Excel ,GoogleSheet -การสร้างกราฟ , เก็บ/คีย์ ข้อมลู -สูตรคำนวณพื้นฐานและขั้นสูง -การทำงานแบบอัตโนมัติ (Marco) -แสดงและลงข้อมลูง่ายๆ ผ่านมือถือแล้วข้อมลูจะบันทึกเองใน googlesheet -อื่นๆ ตามความต้องการ มีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Huawei , Michelin , Toshiba

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน