งานเขียนแบบ Plan ที่ต้องการ building Server Room

งานเขียนแบบ Plan ที่ต้องการ building Server Room (ออกแบบตามข้อมูลที่ลูกค้าวางแผนส่วนต่างๆเกี่ยวกับ ปรับปรุงพื้นที่ของห้อง และเขียน Layout การติดตั้งอุปกรณ์และงาระบบในห้อง Server Room)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานเขียนแบบ Plan ที่ต้องการ building Server Room

  • 1. แจ้งข้อมูลรายละเอียด ขนาดพื้นที่ รูปถ่าย และข้อมูลงานปรับพื้นที่ งานติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลงานระบบต่างในห้อง Server Room
  • 2. จัดทำการเขียนแบบ Plan Layout ตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ปรับเปลี่ยนแบบ Plan Layout ได้ 1 ครั้ง -ไฟล์แบบ Auto Cad ที่แก้ไชได้ -ไฟล์แบบ PDF *ราคาค่าเขียนแบบคิดตามขนาดพื้นที่และข้อมูลรายละเอียดในการเขียนแบบ

ฟรีแลนซ์
สุระ

มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบพาดสายสื่อสาร Fiber Optic บนเสาไฟฟ้า และขออนุญาตยื่นแบบสิทธิแห่งทาง (สำรวจหน้างานจัดทำแบบ Auto Cad มีประสบการณ์จริง )

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน