งานเขียนแบบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

งานเขียนแบบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อขออนุญาตสิทธิแห่งทาง โครงข่ายใยแก้วนำแสง Fiber Optic

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานเขียนแบบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

  • 1. ออกแบบเส้นทางการขออนุญาตพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ใน Google Map
  • 2. จัดทำแบบการออกแบบเส้นทางการขออนุญาตพาดสายสื่อสาร Auto Cad
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-ไฟล์งาน Auto Cad(สำหรับแก้ไขงาน) -PDF ไฟล์สำเร็จรูป -ไฟล์ KML และลิ้งค์ Google Map *ราคาค่าจ้างขึ้นอยู่กับขอบเขตงานและขนาดของงานที่ต้องการให้ออกแบบ*

ฟรีแลนซ์
สุระ

มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบพาดสายสื่อสาร Fiber Optic บนเสาไฟฟ้า และขออนุญาตยื่นแบบสิทธิแห่งทาง (สำรวจหน้างานจัดทำแบบ Auto Cad มีประสบการณ์จริง )

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน