begin for SME logo design เพื่อเริ่มต้นธุกิจของคุณ

ออกแบบ โลโก้ แบรนด์ สำหรับใช้งาน ป้ายร้านค้า/ ผลิตภัณฑ์/ นามบัตร/ web/ ร้านอาหาร/ ร้านกาแฟ/ สื่อออนไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ begin for SME logo design เพื่อเริ่มต้นธุกิจของคุณ

  • 1. ดูตัวอย่างผลงานแล้วตรงกับแนวทางที่ลูกค้าชอบ ขอรายละเอียดเบื้องต้นที่ต้องการนำไปใช้ เช่น ขายเสื้อผ้าออนไลน์ แบรนด์อาหาร ร้านขนม บริษัทฯลฯ
  • 2. บรีฟงาน สรุปข้อมูลการออกแบบ MOOD&TONE รูป/ แนวทางที่ชอบ สีที่ใช้ ขนาดที่ต้องการ เพื่อให้งานออกแบบเป็นไปในทางเดียวกัน
แพ็กเกจ
BASIC LOGO / มีเวลาตัดสินใจงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

LOGO - ไฟล์ AI CREATE FONT - ไฟล์ JPG สำหรับใช้งาน online FACEBOOK INSTAGRAM - ไฟล์โลโก้ที่จะใช้ติดตั้งสำหรับทำป้ายร้าน 1 - 2 ขนาด /ป้ายติดผนัง ป้ายตั้งพื้น - ไฟล์สติ๊กเกอร์ (เฉพาะโลโก้) ติดบนผลิตภัณฑ์สินค้า 1 ขนาด

HOT LOGO / รีบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

LOGO - ไฟล์ AI CREATE FONT / สำหรับนำไปใช้ต่อ

ฟรีแลนซ์
chakit

Design logo namecard card menu brochure สำหรับใช้งานธุรกิจขนาดเล็ก

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน