รับทำบัญชี ยื่นภาษี ที่ปรึกษา ยื่นงบการเงิน

ท่านมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลเพียงใด ท่านทราบถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ เราสามารถให้คำแนะนำ ก่อนทำการจดทะเบียนบริษัท เพื่อการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ ทั้งนี้ การวางแผนภาษีในรูปแบบนิติบุคคลสามารถกระทำได้ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น การให้บริการของเราจะครอบคลุมถึงการวางแผนภาษีก่อนการดำเนินธุรกิจ โดยบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ก็สามารถประหยัดภาษีได้เช่นกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ที่ปรึกษา ยื่นงบการเงิน

  • 1. สอบถามถึงความต้องการของผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างบริษัท แผนงานในอนาคต เพื่อวางแผนภาษี
  • 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนบริษัท หรือหากท่านต้องการใช้บริการทำบัญชีและภาษี ทางเรามีความยินดีแนะนำและวางระบบการทำงานเพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคาดังกล่าวเป็นราคา net รวมค่าบริการดังนี้ - ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ค่าบริการในการปรึกษาด้านบัญชีภาษี แนะนำโปรแกรมบัญชี การออกบิลเบื้องต้น - หนังสือรับรองบริษัทและเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ เช่น หนังสือบริคณฑ์สนธิ, บอจ.3, บอจ.5 - ฟรีตราประทับบริษัท - รายงานการประชุมเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท - ดำเนินการขอ username, password ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

จัดทำบัญชี ภาษีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารไม่เกิน 30 รายการ 2.ยื่นภาษีรายเดือน ภงด 1 3 53 54 ภพ30 36 และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ยื่นประกันสังคมรายเดือน แจ้งเข้า-ออกพนักงานประกันสังคม ทางเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เรามีความยินดีพบผู้ประกอบการและวางระบบบัญชีภายในบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ท่านดำเนินการธุรกิจได้อย่างราบรื่น หากท่านมีคำถามระหว่างการทำงาน ท่านสามารถปรึกษาเราตลอดช่วงเวลาการรับบริการ ทางเรามีนโยบาย you happy we happy หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่าน

ปิดงบการเงินและยื่นงบการเงินประจำปี (งบเปล่า)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- จัดทำงบการเงินประจำปี - จัดทำและยื่นบอจ.5, ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมประจำปี - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีแล้ว - ยื่นงบการเงินและแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบ e-filing

ฟรีแลนซ์
สุพิชา

สำนักงานบัญชีของเราเป็นสำนักงานคนรุ่นใหม่ เราเข้าใจในผู้ประกอบการและเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ ประวัติเป็นผู้สอบกว่า 10 ปีใน Big4 และทำงานในบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ป.ตรี - ABAC, BBA, Accounting ป.โท - จุฬา, Law -กฎหมายภาษี เกียรติบัตร - CPA, ประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน